Modules

In Earz bevinden zich de volgende ‘modules’:
tonen (op het gehoor herkennen van muzikale basisprincipes hoog/laag, lang/kort en hard/zacht)
instrumenten (op het gehoor herkennen)
stijlen (op het gehoor herkennen)
notenlezen (noot op notenbalk herkennen)
ritme (ritmisch dictee; ritme-elementen op de juiste plek slepen)
intervallen (op het gehoor herkennen)
akkoorden (op het gehoor herkennen)
toonladders (op het gehoor herkennen)
theorie (vraag beantwoorden)
melodie (melodisch dictee; noten op de juiste toonhoogte plaatsen)
quiz (eigen vragen docent, evt. voorzien van beeld en geluid/YouTube filmpjes)