App_Quiz_NL

Klik hier voor het downloaden van de handleiding ‘Quiz maken’.
Klik hier voor een instructiefilmpje hoe je een quiz maakt.

Spel:
De leerling ziet vragen die door de docent bedacht zijn en evt. voorzien van beeld- en geluidsmateriaal en moet uit (max. 5) mogelijke antwoorden de juiste kiezen (of ’open’ vraag beantwoorden).

Door de docent in te stellen:
• snelheid beantwoorden vraag
• score afhankelijk van tijd: ja/nee

Door de docent te bepalen inhoud:
• zelfbedachte vraag: meerkeuze- of open vraag *)
• toegevoegd beeld- of geluidsmateriaal:
• geluidsfragment (mp3 formaat) en/of afbeelding (jpg of png formaat)
• of: link naar Youtube-video (evt. incl. begin- en eindpunt)
Als meerkeuze vraag:
• per vraag 1 juist antwoord
• per vraag meerdere foutieve antwoorden (de app kiest er willekeurig max. 4 uit)
*) LET OP: Antwoorden op open vragen moeten eerst door de docent in het LeerlingenVolgSysteem worden voorzien van een cijfer voordat het spel een eindcijfer krijgt.

WAARSCHUWING:
Beeld- en geluidsmateriaal is doorgaans auteursrechtelijk beschermd. Soundsupply/Earz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijk hieruit voortvloeiende claims; deze zijn geheel voor rekening van de maker van het betreffende spel.
Zie hier voor auteursrechten in het onderwijs.