NL_Quiz

Klik hier voor een (enigszins verouderd) instructiefilmpje hoe je een quiz maakt.

Spel:
De leerling moet vragen (evt. voorzien van beeld- en geluidsmateriaal of YouTube filmpjes) beantwoorden die door de docent bedacht zijn.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:
• volgorde van de vragen (na elkaar/willekeurig)
• aantal vragen (of goede antwoorden)
• snelheid beantwoorden vraag
• score afhankelijk van tijd: ja/nee
• vraag mag door de leerling overgeslagen worden: ja/nee. Bij ‘ja’ kan de leerling klikken op ‘vraag overslaan’. De vraag wordt dan later opnieuw gesteld (en moet dan wel worden beantwoord).
• nieuwe vraag/bestaande vraag. Door een zoekwoord in ‘bestaande vragen’ te typen kan eenvoudig een eerder gemaakte vraag opnieuw gebruikt worden.

Door de docent te bepalen inhoud:
• type vraag:
meerkeuze-vraag (tekst)
meerkeuze-vraag (afbeeldingen)
meerkeuze met meerderde juiste antwoorden (tekst)
meerkeuze met meerderde juiste antwoorden (afbeeldingen)
op volgorde zetten (tekst)
op volgorde zetten (afbeeldingen)
open vraag
• toegevoegd beeld- of geluidsmateriaal:
– geluidsfragment (mp3 formaat) en/of afbeelding (jpg of png formaat)
– of: link naar Youtube-video (evt. incl. begin- en eindpunt)
WAARSCHUWING:
Beeld- en geluidsmateriaal is doorgaans auteursrechtelijk beschermd. Soundsupply/Earz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijk hieruit voortvloeiende claims; deze zijn geheel voor rekening van de maker van het betreffende spel.
Zie hier voor auteursrechten in het onderwijs.

meerkeuze_tekst

1 Stel de gewenste vraag zoals die verschijnt in de app.
2 Typ hier het juiste antwoord.
3 Typ hier foutieve antwoorden:
• voer de antwoorden per regel in
• je kunt net zoveel antwoorden invoeren als je wilt, de app gebruikt er (op basis van toeval) maximaal 4 foute (en 1 goed).

In de app moet de leerling door te klikken het juiste antwoord kiezen.

meerkeuze_afbeeldingen

1 Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app
2 Plaats hier de afbeelding (jpeg of png) van het juiste antwoord
3 Plaats hier de afbeeldingen van de foutieve antwoorden

In de app moet de leerling op een afbeelding klikken voor het juiste antwoord .

MultiText_NL

1 Stel de gewenste vraag zoals die verschijnt in de app.
2 Typ hier de juiste antwoorden *)
3 Typ hier foutieve antwoorden *)
*) voer de antwoorden per regel in

In de app moet de leerling door te klikken de juiste antwoorden kiezen.

MultiPics_NL

1 Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app;
2 Plaats hier de juiste afbeeldingen (jpeg of png);
3 Voeg hier foutieve antwoorden (afbeeldingen) toe.

In de app moet de leerling door te klikken de juiste afbeeldingen kiezen.

sort_txt_NL

1 Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app.
2 Typ hier woorden/tekstfragmenten in de juiste volgorde:
• voer ze per regel in
• in de app worden ze in willekeurige volgorde getoond
3 Typ hier eventueel foutieve antwoorden in
4 Zet eventueel het eerste woord/tekstfragment vast op de eerste positie.
5 Zet eventueel het laatste woord/tekstfragment vast op de laatste positie.

In de app moet de leerling de woorden/tekstfragmenten in de juiste volgorde zetten.

sort_pic_NL

1 Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app
2 Plaats hier de afbeeldingen (jpeg of png) in de juiste volgorde
• je kunt ze -door te verslepen- eventueel verplaatsen
• 3 je kunt een afbeelding kopiëren door op het ‘kopieer-symbooltje’ te klikken (Nb. wil je eenzelfde afbeelding meerdere keren gebruiken, sleep hem er dan niet meerdere keren in, maar gebruik deze kopieer-functie!)
• 4 je kunt een afbeelding verwijderen door op het ‘prullenbak-symbooltje’ te klikken
• in de app worden de afbeeldingen in willekeurige volgorde getoond
5 Voeg hier eventueel foutieve antwoorden (afbeeldingen) toe
6 Zet eventueel de eerste afbeelding vast op de eerste positie
7 Zet eventueel de laatste afbeelding vast op de laatste positie

In de app moet de leerling de afbeeldingen in de juiste volgorde zetten.

openvraag_NL

1 Stel de gewenste vraag zoals die verschijnt in de app.
2 Vul het maximaal aantal te behalen punten (0-10) in. Hiermee kan je er voor zorgen dat een vraag bij beoordeling minder of meer invloed heeft op het eind-cijfer.

In de app moet de leerling het antwoord intypen.
Let op: antwoorden op open vragen moeten op de docentenpagina worden nagekeken! Pas als alle vragen zijn beoordeeld verschijnt een eindcijfer van het spel.