App_Quiz_NL

Spel:
De leerling moet vragen (evt. voorzien van beeld- en geluidsmateriaal of YouTube filmpjes) beantwoorden die door de docent bedacht zijn.

Klik hier voor een algemene handleiding hoe je een Earz-spel maakt.
Klik hier voor een (enigszins verouderd) instructiefilmpje hoe je een quiz maakt.

Door de docent in te stellen:
• volgorde van de vragen (na elkaar/willekeurig)
• aantal vragen (of goede antwoorden)
• snelheid beantwoorden vraag
• score afhankelijk van tijd: ja/nee
• nieuwe vraag/bestaande vraag. Door een zoekwoord in ‘bestaande vragen’ te typen kan eenvoudig een eerder gemaakte vraag opnieuw gebruikt worden.

Door de docent te bepalen inhoud:
• type vraag:
meerkeuze-vraag
open vraag
op volgorde zetten (tekst)
op volgorde zetten (afbeeldingen)
• toegevoegd beeld- of geluidsmateriaal:
– geluidsfragment (mp3 formaat) en/of afbeelding (jpg of png formaat)
– of: link naar Youtube-video (evt. incl. begin- en eindpunt)
WAARSCHUWING:
Beeld- en geluidsmateriaal is doorgaans auteursrechtelijk beschermd. Soundsupply/Earz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijk hieruit voortvloeiende claims; deze zijn geheel voor rekening van de maker van het betreffende spel.
Zie hier voor auteursrechten in het onderwijs.

Quiz_01_NL

1 Stel de gewenste vraag zoals die verschijnt in de app.
2 Typ hier het juiste antwoord.
3 Typ hier foutieve antwoorden:
• voer de antwoorden per regel in
• je kunt net zoveel antwoorden invoeren als je wilt, de app gebruikt er (op basis van toeval) maximaal 4 foute (en 1 goed).

In de app moet de leerling door te klikken het juiste antwoord kiezen.

openvraag_NL

1 Stel de gewenste vraag zoals die verschijnt in de app.
2 Vul het maximaal aantal te behalen punten (0-10) in. Hiermee kan je er voor zorgen dat een vraag bij beoordeling minder of meer invloed heeft op het eind-cijfer.

In de app moet de leerling het antwoord intypen.
Let op: antwoorden op open vragen moeten op de docentenpagina worden nagekeken! Pas als alle vragen zijn beoordeeld verschijnt een eindcijfer van het spel.

Quiz_03_NL

1 Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app.
2 Typ hier woorden/tekstfragmenten in de juiste volgorde:
• voer ze per regel in
• in de app worden ze in willekeurige volgorde getoond
3 Zet eventueel het eerste woord/tekstfragment vast op de eerste positie.
4 Zet eventueel het laatste woord/tekstfragment vast op de laatste positie.

In de app moet de leerling de woorden/tekstfragmenten in de juiste volgorde zetten.

Quiz_04_NL

1 Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app
2 Plaats hier de afbeeldingen (jpeg of png) in de juiste volgorde
• je kunt ze -door te verslepen- eventueel verplaatsen
• 3 je kunt een afbeelding kopiëren door op het ‘kopieer-symbooltje’ te klikken (Nb. wil je eenzelfde afbeelding meerdere keren gebruiken, sleep hem er dan niet meerdere keren in, maar gebruik deze kopieer-functie!)
• 4 je kunt een afbeelding verwijderen door op het ‘prullenbak-symbooltje’ te klikken
• in de app worden de afbeeldingen in willekeurige volgorde getoond
5 Zet eventueel de eerste afbeelding vast op de eerste positie
6 Zet eventueel de laatste afbeelding vast op de laatste positie

In de app moet de leerling de afbeeldingen in de juiste volgorde zetten.