NL_Quiz

Spel:
De leerling moet vragen beantwoorden die door de docent bedacht zijn. De docent kan deze vragen voorzien van beeld- en geluidsmateriaal of YouTube filmpjes en de vragen kunnen in allerlei ‘vormen’ gesteld worden (zie hieronder).  

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:
Per vraag:
• maximaal te behalen punten (1-10)
• beantwoordings-snelheid
• score afhankelijk van tijd: ja/nee
• vraag mag door de leerling overgeslagen worden: ja/nee. Bij ‘ja’ kan de leerling klikken op ‘vraag overslaan’. De vraag wordt dan later opnieuw gesteld (en moet dan wel worden beantwoord).
• nieuwe vraag/bestaande vraag. Door een zoekwoord in ‘bestaande vragen’ te typen kan eenvoudig een eerder gemaakte vraag opnieuw gebruikt worden.
Per level:
• volgorde van de vragen (na elkaar/willekeurig). Als volgorde vragen = willekeurig:
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord).

Door de docent te bepalen inhoud:
• type vraag:
meerkeuze-vraag (tekst)
meerkeuze-vraag (afbeeldingen)
meerkeuze met meerderde juiste antwoorden (tekst)
meerkeuze met meerderde juiste antwoorden (afbeeldingen)
op volgorde zetten (tekst)
op volgorde zetten (afbeeldingen)
open vraag
• toegevoegd beeld- of geluidsmateriaal:
– geluidsfragment (mp3 formaat) en/of afbeelding (jpg of png formaat)
– of: link naar Youtube-video (evt. incl. begin- en eindpunt)

WAARSCHUWING:
Beeld- en geluidsmateriaal is doorgaans auteursrechtelijk beschermd. Soundsupply/Earz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijk hieruit voortvloeiende claims; deze zijn geheel voor rekening van de maker van het betreffende spel.
Zie hier voor auteursrechten in het onderwijs.

Vraagtype: meerkeuze-vraag (tekst)

Quiz01_NL

(1) Stel de gewenste vraag zoals die verschijnt in de app.
(2) Typ hier het juiste antwoord.
(3) Typ hier foutieve antwoorden:
• voer de antwoorden per regel in
• je kunt net zoveel antwoorden invoeren als je wilt, de app gebruikt er (op basis van toeval) maximaal 4 foute (en 1 goed).

In de app moet de leerling door te klikken het juiste antwoord kiezen.

Vraagtype: meerkeuze-vraag (afbeeldingen)

Quiz02_NL

(1) Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app
(2) Plaats hier de afbeelding (jpeg of png) van het juiste antwoord
(3) Plaats hier de afbeeldingen van de foutieve antwoorden

In de app moet de leerling op een afbeelding klikken voor het juiste antwoord .

Vraagtype: meerkeuze met meerdere juiste antwoorden (tekst)

Quiz03_NL

(1) Stel de gewenste vraag zoals die verschijnt in de app.
(2) Typ hier de juiste antwoorden *)
(3) Typ hier foutieve antwoorden *)
*) voer de antwoorden per regel in

In de app moet de leerling door te klikken de juiste antwoorden kiezen.

Vraagtype: meerkeuze met meerdere juiste antwoorden (afbeeldingen)

Quiz04_NL

(1) Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app;
(2) Plaats hier de juiste afbeeldingen (jpeg of png);
(3) Voeg hier foutieve antwoorden (afbeeldingen) toe.

In de app moet de leerling door te klikken de juiste afbeeldingen kiezen.

Vraagtype: tekst op volgorde

Quiz05_NL

(1) Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app.
(2) Typ hier woorden/tekstfragmenten in de juiste volgorde:
• voer ze per regel in
• in de app worden ze in willekeurige volgorde getoond
(3) Typ hier eventueel foutieve antwoorden in
(4) Zet eventueel het eerste woord/tekstfragment vast op de eerste positie.
(5) Zet eventueel het laatste woord/tekstfragment vast op de laatste positie.

In de app moet de leerling de woorden/tekstfragmenten in de juiste volgorde zetten.

Vraagtype: afbeeldingen op volgorde

Quiz06_NL

(1) Stel de gewenste vraag/opdracht zoals die verschijnt in de app
(2) Plaats hier de afbeeldingen (jpeg of png) in de juiste volgorde
• je kunt ze -door te verslepen- eventueel verplaatsen
• je kunt een afbeelding kopiëren door op het kopieer-symbooltje te klikken (Nb. wil je eenzelfde afbeelding meerdere keren gebruiken, sleep hem er dan niet meerdere keren in, maar gebruik deze kopieer-functie!)
• je kunt een afbeelding verwijderen door op het prullenbak-symbooltje te klikken
• in de app worden de afbeeldingen in willekeurige volgorde getoond
(3) Voeg hier eventueel foutieve antwoorden (afbeeldingen) toe
(4) Zet eventueel de eerste afbeelding vast op de eerste positie
(5) Zet eventueel de laatste afbeelding vast op de laatste positie

In de app moet de leerling de afbeeldingen in de juiste volgorde zetten.

Vraagtype: open vraag

OpenQ_NL

(1) Stel de gewenste vraag zoals die verschijnt in de app.

In de app moet de leerling het antwoord intypen.

Let op: antwoorden op open vragen moeten op de docentenpagina worden nagekeken!
• Pas als alle vragen zijn beoordeeld verschijnt een eindcijfer van het spel.
• (2) Maak hier eventueel aantekeningen voor het beoordelen van de antwoorden (niet zichtbaar voor de leerlingen, wel in onderstaande voor de docent).
• Klik om de antwoorden na te kijken in Onze spellen op betreffende spel, en dan op dit cijfer:

CheckOpenAnswers_NL