Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Soundsupply, betreffende Earz.

Door gebruik te maken van Earz geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Soundsupply respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Gegevens
Voor het functioneren van Earz  bewaren wij 2 typen gegevens:
1 Gegevens van de instelling die een abonnement afsluit. Deze gegevens bestaan uit:
a contactgegevens t.b.v. het abonnement:
-naam instelling
-naam vertegenwoordiger instelling
-email-adres vertegenwoordiger
-naam en evt. extra gegevens factuur
-email factuur-adres
-adres
-type abonnement
-ingangsdatum abonnement
b t.b.v. functioneren app:
-wachtwoorden
-evt. aangemaakte klassen (namen)
-evt. aangemaakte leerlingen (inlog-namen)
-evt. aangemaakte spellen
-privacy-instelling
2 Gegevens van de gebruiker (‘speler’) van de Earz-app. Deze gegevens bestaan uit:
-inlog-naam
-evt. klas
-app-instellingen (b.v. taal)
-resultaten

Opslag gegevens
De hierboven genoemde gegevens onder 1a worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Soundsupply.

De hierboven genoemde gegevens onder 1b en 2 worden opgeslagen op beveiligde servers van Webfaction Ltd, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA, Londen, Groot-Brittannië.

Bewaartermijn gegevens
De hierboven genoemde gegevens onder 1a (+ wachtwoorden) worden opgeslagen voor de duur van het afgesloten abonnement, Bij afloop van het abonnement wordt gevraagd of wij deze gegevens mogen bewaren. Zo niet dan worden ze na beëindiging van het abonnement verwijderd.

De hierboven genoemde gegevens onder 1b en 2 (behalve wachtwoorden) worden opgeslagen gedurende het lopende cursusjaar + 1 cursusjaar erna (archieffunctie).

Gebruik gegevens
De hierboven genoemde gegevens onder 1a worden alleen gebruikt ten behoeve van communicatie met betreffende instelling. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken of ter beschikking stellen aan derden.

De hierboven genoemde gegevens onder 1b en 2 worden alleen gebruikt ten behoeve van het juist functioneren van de app. Behalve te totaalscore *) zijn namen en resultaten van gebruikers van de app nergens buiten betreffende instelling zichtbaar.
*) middels een privacy-instelling kan instelling (of individuele gebruiker) dit ook uitsluiten van opname in de openbare ‘high-score’-lijst.

poster