Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Soundsupply, betreffende Earz.

Door gebruik te maken van Earz geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Soundsupply respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Gegevens
Voor het functioneren van Earz  bewaren wij 2 typen gegevens:
1 Gegevens van de instelling die een abonnement afsluit. Deze gegevens bestaan uit:
a contactgegevens t.b.v. het abonnement:
-naam instelling
-naam vertegenwoordiger instelling
-email-adres vertegenwoordiger
-naam en evt. extra gegevens factuur
-email factuur-adres
-adres
-type abonnement
-ingangsdatum abonnement
b t.b.v. functioneren app:
-wachtwoorden
-email-adressen docenten (om in te loggen op de docentenpagina)
-evt. aangemaakte klassen (namen)
-evt. aangemaakte leerlingen (inlog-namen)
-evt. aangemaakte spellen
-privacy-instelling
2 Gegevens van de gebruiker (‘speler’) van de Earz-app. Deze gegevens bestaan uit:
-gebruikers-naam
-evt. klas
-app-instellingen (b.v. taal)
-resultaten
3 Alleen van gebruikers van de Earz Solo app:
-email adres
-gebruikers-naam
-wachtwoord

Opslag gegevens
• De hierboven genoemde gegevens onder 1a worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Soundsupply.
• De hierboven genoemde gegevens onder 1b, 2 en 3 worden opgeslagen op beveiligde servers van Webfaction Ltd, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA, Londen, Groot-Brittannië.

Bewaartermijn gegevens
• De hierboven genoemde gegevens onder 1a (+ wachtwoorden 1b) worden opgeslagen voor de duur van het afgesloten abonnement. Bij beëindiging van het abonnement wordt gevraagd of wij deze gegevens mogen bewaren. Zo niet, dan worden ze definitief verwijderd.
• De hierboven genoemde gegevens onder 1b en 2 (behalve wachtwoorden) worden opgeslagen gedurende het lopende cursusjaar + minimaal 1 cursusjaar erna (archieffunctie).

Gebruik gegevens
• De hierboven genoemde gegevens onder 1a worden alleen gebruikt ten behoeve van communicatie met betreffende instelling.
• De hierboven genoemde gegevens onder 1b, 2 en 3 worden alleen gebruikt ten behoeve van het juist functioneren van de app. Behalve te totaalscore *) zijn namen en resultaten van gebruikers van de app nergens buiten betreffende organisatie zichtbaar.
*) middels een privacy-instelling kan de organisatie (of individuele gebruiker) dit ook uitsluiten van opname in de openbare ‘high-score’-lijst.
• De hierboven genoemde gegevens zullen wij niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en niet ter beschikking stellen aan derden.

Datacommunicatie en beveiliging
Bij overdracht van data tussen de apps en de server wordt gebruikt gemaakt van het SSL protocol. Ook cookies en sessions worden versleuteld opgeslagen.

poster