Earz en AI

Binnen Earz kan je als docent – als je wilt – bij eigen spellen gebruik maken van AI (Artificial Intelligence).

Je kunt dit doen in de Quiz-module bij het stellen van open vragen; kies bij soort vraag voor de optie Open vraag AI (beta).
De antwoorden op deze open vragen worden nagekeken en van een cijfer voorzien door AI. De docent kan dit zo nodig achteraf handmatig corrigeren.

Klik hier voor de uitgebreide Quiz-module handleiding en hier voor het gedeelte over Open vraag AI (beta).

Werking
Voor de beoordeling maakt Earz gebruik van ChatGPT. Het door de leerling gegeven antwoord wordt naar de servers van OpenAI gestuurd, daar door AI beoordeeld, en vervolgens voor de leerling in de app van respons en beoordeling voorzien.

Opmerkingen
• Als de leerling de vraag heeft beantwoord volgt een scherm waarin gevraagd wordt even te wachten tot het antwoord is nagekeken. Doorgaans duurt dit slechts enkele seconden, maar het kan langer duren naarmate er intensiever van de diensten van de AI-aanbieder gebruik wordt gemaakt.
• AI is niet foutloos en het kan dus zijn dat beoordelingen soms afwijken van wat je als docent wenselijk acht. Earz is hiervoor inhoudelijk niet verantwoordelijk!
• Vooralsnog is deze functie voor docenten met een abonnement gratis, maar elke AI-beoordeling kost Earz geld. De praktijk zal uitwijzen of dit model gehandhaafd kan blijven.
• De integratie van AI in Earz is dusdanig flexibel dat we – mocht dit nodig zijn – eenvoudig over kunnen stappen naar een andere AI-aanbieder (zonder dat gebruikers er iets van merken).
• In verband met bovenstaande is het gebruik van AI vooralsnog ‘bèta’. De praktijk zal leren hoe bruikbaar het is en of het werkelijk een goede uitbreiding van Earz is.

Privacy
De naar het AI-bedrijf gezonden informatie bestaat altijd uit alleen maar inhoudelijk gerelateerde data (zoals inhoud van vraag en antwoord). Persoonlijke data worden nooit verzonden naar de AI-aanbieder!