NL_Effecten

Spel:

De leerling hoort een door een instrument gespeeld effect en ziet daarna (max. 5) namen van effecten waaruit hij de juiste moet kiezen door er op te klikken.

De app genereert op basis van door de docent gekozen materiaal en voorkeuren in ‘willekeurige’ volgorde vragen.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:

• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• weergave: plaatjes, tekst of allebei
• aantal antwoordmogelijkheden (2 t.m.5)
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Door de docent te selecteren inhoud:

• dynamiek:
accent, crescendo, decrescendo
• articulatie:
legato, marcato, portato, staccato
• effecten:
arpeggio, flageolet, flatterzunge, glissando, pizzicato, tremolo, vibrato
• versieringen:
dubbelslag, korte voorslag, lange voorslag, mordent, pralltriller, triller
• speelmanieren:
aanslaan, blazen, raspen, raspen en aanslaan, schudden, schudden en aanslaan, scratchen, slaan met hand(en), slaan met stok(ken), strijken, tegen elkaar slaan, tokkelen.