NL_Notenlezen

Spel:

De leerling ziet een noot en moet binnen een bepaalde tijd op de juiste ‘letter’ klikken.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:

• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• keyboard:
– 1 octaaf (=standaard): de speler hoeft alleen de noot te kiezen, niet het octaaf;
– automatisch aangepast: de speler moet de noot + het juiste octaaf kiezen
• notatie: ‘c,d,e’/’do,re,mi’/alleen geselecteerde notennamen/geen notennamen tonen
• noot zichtbaar: ja/nee
• tijd om te beantwoorden (snelheid): 0-60 sec.
• score: ja/nee afhankelijk van tijd
• instrument
• instellingen (=notatie, instrument en sleutel) van de speler aanhouden? (ja/nee)
• sleutel: G-, F-, alt-, of tenor-sleutel, elflijnig-systeem
• ‘splitpunt’ (laagste noot in G-sleutel)
• voortekens: geen / kruizen / mollen / willekeurig kruizen en mollen
• wijze van voortekens: vast of ’toevallig’
• vaste voortekens: minimaal 0, maximaal 5 kruizen en/of mollen

• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Door de docent te selecteren inhoud:

Afhankelijk van het gekozen instrument, alle noten van C1 t.m. C7 (C – c””)

De centrale c wordt weergegeven met c’:

Keyboard_c