App_Notenlezen_NL_2

Spel:
De leerling ziet een noot en moet binnen een bepaalde tijd op de juiste ‘letter’ klikken.

Door de docent in te stellen:
• notatie: ‘c,d,e’/’do,re,mi’/alleen geselecteerde notennamen/geen notennamen tonen
• noot zichtbaar: ja/nee
• tijd om te beantwoorden (snelheid): zeer langzaam, langzaam, gemiddeld of snel
• score: ja/nee afhankelijk van tijd
• instrument
• sleutel: G-, F-, alt-, of tenor-sleutel, elflijnig-systeem
• sleutel van de speler aanhouden? (nee/ja)
• ‘splitpunt’ (laagste noot in G-sleutel)
• voortekens: minimaal 0, maximaal 7 kruizen en/of mollen
• wijze van voortekens: vast of ‘toevallig’

Door de docent te selecteren inhoud:
Alle noten van C1 t.m. C7 *
(* op de docentenpagina wordt de centrale C (C4) weergegeven met een C)