NL_Notenlezen

Spel:
De leerling ziet een noot en moet binnen een bepaalde tijd op de juiste ‘letter’ klikken.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:
• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• notatie: ‘c,d,e’/’do,re,mi’/alleen geselecteerde notennamen/geen notennamen tonen
• noot zichtbaar: ja/nee
• tijd om te beantwoorden (snelheid): 0-60 sec.
• score: ja/nee afhankelijk van tijd
• instrument
• sleutel: G-, F-, alt-, of tenor-sleutel, elflijnig-systeem
• sleutel van de speler aanhouden? (nee/ja)
• ‘splitpunt’ (laagste noot in G-sleutel)
• wijze van voortekens: vast of ’toevallig’
• vaste voortekens: minimaal 0, maximaal 5 kruizen en/of mollen
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Door de docent te selecteren inhoud:
Alle noten van C1 t.m. C7 *
(* op de docentenpagina wordt de centrale C weergegeven met ‘C4’)

docentenpagina_Notereading