NL_Melodie

Spel:
De leerling hoort een melodie. Door het door middel van pijltjes op de juiste plek plaatsen van noten (en evt. voorzien van voortekens) moet het juiste notenbeeld worden bereikt (melodisch dictee).

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:
• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• meerkeuze: nee/ja (ja= de leerling ziet nu (2-5) opties waaruit gekozen kan worden en hoeft dus niet zelf een melodie te ‘maken’)
• tempo (20-120 bpm)
• instrument
• sleutel
• sleutel van de speler aanhouden? (nee/ja)
• toonsoort
• voortekens
• maatsoort ( 1 2/4 maat t.m. 2 4/4 maten)
• maximale afstand tussen de noten
• eerste noot is wel/niet per sé grondtoon
• slotnoot is wel/niet per sé grondtoon
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Door de docent te selecteren inhoud:
• alle noten binnen het bereik van het gekozen instrument
• halve, kwart, achtste en/of zestiende noten

docentenpagina_Notereading