App_Melodie_NL

Klik hier voor het downloaden van de handleiding ‘Melodisch dictee maken’.

Spel:
De leerling hoort een melodie. Door het door middel van pijltjes op de juiste plek plaatsen van noten (en evt. voorzien van voortekens) moet het juiste notenbeeld worden bereikt (melodisch dictee).

Door de docent in te stellen:
• meerkeuze: nee/ja (ja= de leerling ziet nu 3 opties waaruit gekozen kan worden en hoeft dus niet zelf een melodie te ‘maken’)
• tempo (20-120 bpm)
• instrument
• sleutel
• sleutel van de speler aanhouden? (nee/ja)
• toonsoort
• voortekens
• maatsoort ( 1 2/4 maat t.m. 2 4/4 maten)
• maximale afstand tussen de noten
• eerste noot is wel/niet per sé grondtoon
• slotnoot is wel/niet per sé grondtoon

Door de docent te selecteren inhoud:
• alle noten binnen het bereik van het gekozen instrument
• halve, kwart, achtste en/of zestiende noten