Harmony_NL

Spel:

De leerling hoort een akkoord-progressie en
• moet kiezen uit één van de getoonde antwoorden, of:
• de trappen (of akkoordsymbolen) in de juiste volgorde zetten.

Docenten kunnen (op de docentenpagina) met behulp van deze module eigen harmonie-spellen maken.
Klik hier voor een algemene handleiding over het maken van eigen spellen.

Door de docent in de harmonie-module in te stellen:

Harmony_TeacherSettings_NL

(1) Type vraag/weergave; keuze uit:
• Meerkeuze trappen
• Meerkeuze akkoordsymbolen
• Dictee trappen
• Dictee akkoordsymbolen
(2) Tempo (20-120 bpm).
(3) Instrument waarmee afgespeeld wordt: piano, gitaar of harp.
(4) Instrument van de speler aanhouden? Ja/Nee.
• Ja: als de instelling van de speler gitaar, piano of harp is wordt dit aangehouden. Anders het bij (3) ingestelde instrument.
• Nee: het bij (3) ingestelde instrument wordt hoe dan ook gebruikt.
(5) Toongeslacht: majeur/mineur.
(6) Voortekens: kruizen/mollen.
(7) Toonsoort: kiezen door een toets te selecteren.

Klik op ‘Nieuwe progressie’:

Harmony_TeacherProgression_NL_2

Standaard verschijnt een progressie van twee trap I akkoorden in de gekozen toonsoort (7).

(10) Klik + voor volgend akkoord (I).
(11) Verwijder deze akkoordprogressie.
(8) Kies trap (I t.m. VII).
De juiste noten worden automatisch geselecteerd en in een goede ligging geplaatst.
(9) Klik eventueel op het pen-symbool:
pas ligging en noten aan door toetsen te (de-)selecteren. Het akkoord-symbool wordt automatisch aangepast:

Harmony_TeacherNotes_Edit_05

• Maak op deze wijze meerdere progressies zodat de leerling (afhankelijk van (1)) de juiste moet raden of betreffende progressie moet samenstellen.
• De app zal de progressies in willekeurige volgorde afspelen.

In te stellen antwoordmogelijheden:

Harmony_TeacherAnswers_NL

(12) Aantal antwoordmogelijkheden bij meerkeuze (2 t.m. 5).
(13) Aantal vragen in deze module op dit level.
(14) Als dit op Ja wordt gezet, moet de speler het aantal vragen (13) juist hebben beantwoord. Hierbij kan ook een minimum percentage goed worden aangegeven.