Harmony_NL

Spel:

De leerling hoort een akkoord-progressie en
• moet kiezen uit één van de getoonde antwoorden, of:
• de trappen (of akkoordsymbolen) in de juiste volgorde zetten.

De app genereert op basis van door de docent gekozen materiaal en voorkeuren in ‘willekeurige’ volgorde vragen.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:

• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• type vraag/ weergave in de app (zie onder)
• tempo (20-120 bpm).
• instrument waarmee afgespeeld wordt: piano, gitaar of harp.
• instrument van de speler aanhouden? Ja/Nee.
– Ja: als de instelling van de speler gitaar, piano of harp is wordt dit aangehouden.
– Nee: het door de docent ingestelde instrument wordt gebruikt.
• toongeslacht: majeur/mineur.
• voortekens: kruizen/mollen.
• eerste en/of laatste akkoord zijn ‘vast’ (=1e trap). Ja/Nee.
• toonsoort: kiezen door een toets te selecteren.

Klik op ‘Nieuwe progressie’:

Harmony_content_01

Standaard verschijnt een progressie van twee trap I akkoorden in de gekozen toonsoort.

(1) Kies trap (I t.m. VII).
De juiste noten worden automatisch geselecteerd en in een goede ligging geplaatst.
(3) Klik + voor volgend akkoord (I).
(4) Verwijder deze akkoordprogressie.
(2) Klik eventueel op het pen-symbool:
pas ligging en noten aan door toetsen te (de-)selecteren. Het akkoord-symbool wordt automatisch aangepast:

Harmony_TeacherNotes_Edit_05

Maak op deze wijze meerdere progressies.

• aantal antwoordmogelijkheden (bij meerkeuze): 2 t.m.5
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Type vraag/ weergave in de app:

– Meerkeuze trappen:

Harmony_multi_steps_NL

– Meerkeuze symbolen:

Harmony_multi_symbols_NL

– Dictee trappen

Harmony_dictee_steps_NL

– Dictee symbolen

Harmony_dictee_symbols_NL