Theorie

NL_Theorie

Spel:

De leerling moet een vraag beantwoorden door uit (max. 5) mogelijke antwoorden de juiste te kiezen

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:

• inhoud (zie onder)
• tijd om te beantwoorden (snelheid): 0-60 sec.
• score afhankelijk van tijd: ja/nee
• (alleen zichtbaar bij ‘notenschrift’ inhoud) instellingen van de speler aanhouden?
– Ja (=standaard): instellingen van de speler (zoals sleutel) beïnvloeden de weergave in de app.
– Nee: de docent kiest instrument en sleutel (+ eventueel transponeren) zoals het ook in de app wordt weergegeven.

• aantal antwoordmogelijkheden (2 t.m.5)
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Door de docent te selecteren inhoud:

• Nootnamen; hoe heet deze noot:

Theorie_01_NL

• Rustnamen; hoe heet deze rust:

Theorie_01b

• Nootwaarden; hoe lang duurt deze noot:

Theorie_03_NL

• Rustwaarden; hoe lang duurt deze rust:

Theorie_02_NL

• Maat; hoeveel tellen zitten er in de maat:
• Maat; welke noot duurt 1 tel:

Theorie_05_NL

• Dynamiek; waar staat deze afkorting voor:

dyn_tekens

• Dynamiek; wat betekent:
crescendo, decrescendo, diminuendo, forte, fortissimo, fortissisimo, mezzo forte, mezzo piano, morendo, pianissimo, pianissisimo, rinf, rfz, sfz, smorzando

• Tempo-aanduidingen; wat betekent:
adagio, allegretto, allegro, allegro moderato, andante, andantino, fast, grave, larghetto, largo, lento, medium, moderato, presto, slow, uptempo, vivace

• Tempo-veranderingen; wat betekent:
a tempo, acc., accellerando, ad lib., ad libitum, animando, calando, con moto, l’istesso tempo, meno mosso, piu mosso, rall., rallentando, rit., ritardando, ritenuto, rubato, string., stringendo, tempo primo

• Toonsoorten; welke toonsoort zie je hier:
0 t.m. 7 kruizen majeur
0 t.m. 7 mollen majeur
0 t.m. 7 kruizen mineur
0 t.m. 7 mollen mineur

• Articulatie/aanwijzingen; wat betekent:
allargando, arco, col legno, con sord., con sordino, du-wah, fortepiano, fp, gliss., glissando, legatissimo, legato, leggierissimo, leggiero, marcato, non legato, pizz., pizzicato, portato, s. sord., senza sordino, sf, sforzato, spiccato, staccatissimo, staccato

• Karakteraanduidingen; wat betekent:
affabile, affettuoso, agile, agitato, animato, appassionato, cantabile, comodo, deciso, dolce, energico, espressivo, feroce, grandioso, grazioso, lacrimoso, lamentoso, lirico, maestoso, pastorale, rapido, scherzando, tenuto, tranquillo, vigoroso

• Woorden en afkortingen; wat betekent:
8va, 8va bassa, a due, a2, accel., div., divisi, fermate, ottava, ottava bassa, sim., simile, sub., subito, v.s., volte subito, prima volta, secunda volta

• Italiaanse termen; wat betekent:
alla breve, assai, attacca, coda, consenza, da capo, dal segno, fine, meno, mezzo, molto, mosso, moto, non, non troppo, piu, poco, poco a poco, secco segno, sempre, solo, sul tasto, tacet, tranquillo, tremolo, troppo, tutti

• Engelse termen; wat betekent:
afterbeat, beat, beats per minute, blue note, bpm, break, bridge, chord, chorus, cover, distortion, downbeat, fade in, fade out, fast, fill, ghost-note, interlude intro, leadzanger, medium, mute, optional, outro, powerchord, riff, scoop, sample, slow, slow off, song, swing, unplugged, verse

• Harmonie; wat betekent:
tonica, boventonica, mediant, subdominant, dominant, bovendominant, leidtoon

• Terminologie; wat betekent:
a capella, basso continuo, consonant, dissonant, homofonie, intermezzo, ostinato, polyfonie, syncope, unisono

• Antimetrische figuren; wat zie je hier:

Theorie_07_NL

• Versieringen/articulatie/aanwijzingen; wat zie je hier:

Theorie_08_NL

• Tekens; wat is dit of wat betekent het:

Theorie_div-tekens

• Maataccenten; deze maatsoort is:
(2/3-delig, enkelvoudig/samengesteld, regelmatig/onregelmatig)

Theorie_10_NL

• Akkoorden; welk akkoord zie je hier:
– weergegeven als notenbeeld
– weergegeven als symbolen
– inhoud: zie module ‘akkoorden
– toonsoorten: alle

• Akkoorden; uit welke noten bestaat dit akkoord:
– weergegeven als symbolen
– weergegeven als tekst
– inhoud: zie module ‘akkoorden
– toonsoorten: alle

• Intervallen; welk interval zie je hier
– inhoud: zie module ‘intervallen
– toonsoorten: alle

• Toonladders; welke toonladder zie je hier:
– inhoud: zie module ‘toonladders
– toonsoorten: alle