App_Tonnladders_NL

Spel:
De leerling hoort een toonladder en moet uit (2 of) 3 mogelijke antwoorden de juiste kiezen

Door de docent in te stellen:
• grondtoon: variabel of vast
• wijze van afspelen: stijgend, dalend of willekeurig
• snelheid afspelen: heel langzaam / langzaam/ gemiddeld / snel
• weergave: tekst of notenbeeld

Door de docent te selecteren inhoud:
majeur, (oorspronkelijk) mineur, harmonisch mineur, melodisch mineur, chromatisch, heletoons, pentatonisch majeur, pentatonisch mineur, blues, zigeuner majeur, zigeuner mineur, dorisch, frygisch, lydisch, mixolydisch, locrisch