NL_Toonladders

Spel:

De leerling hoort een toonladder en moet:
– bij meerkeuze (tekst of notenbeeld) uit (max. 5) mogelijke antwoorden de juiste kiezen;
– bij dictee: de noten op de juiste plek zetten.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:

• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• type vraag/ weergave (zie onder)
• snelheid afspelen: heel langzaam / langzaam/ gemiddeld / snel
• instellingen van de speler aanhouden?
– Ja (=standaard): instellingen van de speler (zoals sleutel) beïnvloeden de weergave in de app.
– Nee: de docent kiest instrument en sleutel (+ eventueel transponeren) zoals het ook in de app wordt weergegeven.
• wijze van afspelen: stijgend, dalend of willekeurig
• inhoud (zie onder)

• aantal antwoordmogelijkheden (bij meerkeuze): 2 t.m. 5
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Type vraag/ weergave:

– tekst:

Scales_text_NL

– notenbeeld:

Scales_notes

– tekst + notenbeeld:

Scales_text+notes_NL

– dictee:

Scales_dictee_NL

– theorie dictee:

Scales_dicteeTheorie_NL

Door de docent te selecteren inhoud:

dcp_Scales_NL

majeur, (oorspronkelijk) mineur, harmonisch mineur, melodisch mineur, chromatisch, heletoons, pentatonisch majeur, pentatonisch mineur, mineur blues, majeur blues, zigeuner majeur, zigeuner mineur, dorisch, frygisch, lydisch, mixolydisch, locrisch