NL_Toonladders

Spel:
De leerling hoort een toonladder en moet uit (max. 5) mogelijke antwoorden de juiste kiezen. Of als dictee: de noten op de juiste plek zetten.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:
• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• wijze van afspelen: stijgend, dalend of willekeurig
• snelheid afspelen: heel langzaam / langzaam/ gemiddeld / snel
• weergave:
– tekst
– notenbeeld
– tekst + notenbeeld
– dictee
• aantal antwoordmogelijkheden (2 t.m.5)
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Door de docent te selecteren inhoud:

dcp_Scales_NL

majeur, (oorspronkelijk) mineur, harmonisch mineur, melodisch mineur, chromatisch, heletoons, pentatonisch majeur, pentatonisch mineur, mineur blues, majeur blues, zigeuner majeur, zigeuner mineur, dorisch, frygisch, lydisch, mixolydisch, locrisch