NL_Akkoorden

Spel:

De leerling hoort een akkoord en moet:
• bij meerkeuze uit (max. 5) mogelijke antwoorden de juiste kiezen;
• bij dictee: de noten op de juiste plek zetten.

De app genereert op basis van door de docent gekozen materiaal en voorkeuren in ‘willekeurige’ volgorde vragen.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:

• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• type vraag/ weergave in de app (zie onder)
• snelheid afspelen: heel langzaam / langzaam/ gemiddeld / snel
• instellingen van de speler aanhouden?
– Ja (=standaard): instellingen van de speler (zoals sleutel) beïnvloeden de weergave in de app;
– Nee: de docent kiest instrument en sleutel (+ eventueel transponeren) zoals het ook in de app wordt weergegeven.
• wijze van afspelen:
– gebroken
– tegelijk
– gebroken + tegelijk
• inhoud (zie onder)

• aantal antwoordmogelijkheden (bij meerkeuze): 2 t.m.5
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Type vraag/ weergave in de app:

Tekst (meerkeuze)

Akk_tekst

• Je hoort 3 of meer tonen die samen een akkoord vormen.
• Kies uit de mogelijke antwoorden de juiste door deze aan te klikken.
• Je kunt eventueel klikken op de blauwe cirkel om het nog eens te horen. (Na 2x klikken scoor je minder punten.)

Klik eventueel op de i linksboven voor informatie over de inhoud.

Notenbeeld (meerkeuze)

Akk_noten

Tekst + notenbeeld (meerkeuze)

Akk_tekst+noten

Akkoordsymbolen (meerkeuze)

Akk_symbols

Dictee

Akk_dictee_NL

• Je hoort een akkoord dat je moet ‘noteren’.
• Klik op de pijltjes om de blauwe noten op de juiste plek te zetten.
• Voeg eventueel voortekens toe.
• Denk je dat de noten goed staan, klik dan op ‘Dit is mijn antwoord’.
• Je kunt eventueel klikken op de blauwe cirkel om het nog eens te horen. (Na 2x klikken scoor je minder punten.)

Klik eventueel op de i linksboven voor informatie over de inhoud.

Theorie dictee

Akk_dicteeTheorie_NL

Theorie dictee symbolen

Akk_dicteeSymbolen_NL

Door de docent te selecteren inhoud:

De app genereert op basis van het door de docent gekozen materiaal in ‘willekeurige’ volgorde vragen. Kies:
(1) ligging
(2) type
(3) grondtoon

Chords_content_NL

(2)
grote drieklank (majeur), kleine drieklank (mineur), overmatige drieklank, verminderde drieklank, hard verminderde drieklank, sus twee akkoord, sus vier, groot septiem, dominant septiem, klein septiem, klein-groot septiem, verminderd septiem, hard verminderd septiem, half verminderd septiem, overmatig septiem, overmatig dominant septiem, majeur zes, mineur zes, powerchord, dominant negen, majeur negen, mineur negen