NL_Akkoorden

Spel:

De leerling hoort een akkoord en moet:
• bij meerkeuze uit (max. 5) mogelijke antwoorden de juiste kiezen;
• bij dictee: de noten op de juiste plek zetten.

Door de docent (op de docentenpagina) in te stellen:

• vraagstelling (bij niets invullen wordt de standaard vraag getoond)
• type vraag/ weergave in de app (zie onder)
• snelheid afspelen: heel langzaam / langzaam/ gemiddeld / snel
• instellingen van de speler aanhouden?
– Ja (=standaard): instellingen van de speler (zoals sleutel) beïnvloeden de weergave in de app;
– Nee: de docent kiest instrument en sleutel (+ eventueel transponeren) zoals het ook in de app wordt weergegeven.
• wijze van afspelen:
– gebroken
– tegelijk
– gebroken + tegelijk
• inhoud (zie onder)

• aantal antwoordmogelijkheden (bij meerkeuze): 2 t.m.5
• aantal vragen/aantal goede antwoorden (+ minimum % goed beantwoord)

Type vraag/ weergave in de app:

– tekst (meerkeuze):

Akk_tekst

– notenbeeld (meerkeuze):

Akk_noten

– tekst + notenbeeld (meerkeuze):

Akk_tekst+noten

– akkoordsymbolen (meerkeuze):

Akk_symbols

– dictee:

Akk_dictee_NL

– theorie dictee:

Akk_dicteeTheorie_NL

– theorie dictee symbolen:

Akk_dicteeSymbolen_NL

Door de docent te selecteren inhoud:

De app genereert op basis van het door de docent gekozen materiaal in ‘willekeurige’ volgorde vragen. Kies:
(1) ligging
(2) type
(3) grondtoon

Chords_content_NL

(2)
grote drieklank (majeur), kleine drieklank (mineur), overmatige drieklank, verminderde drieklank, hard verminderde drieklank, sus twee akkoord, sus vier, groot septiem, dominant septiem, klein septiem, klein-groot septiem, verminderd septiem, hard verminderd septiem, half verminderd septiem, overmatig septiem, overmatig dominant septiem, majeur zes, mineur zes, powerchord, dominant negen, majeur negen, mineur negen