App_Akkoorden_NL

Spel:
De leerling hoort een akkoord en moet uit (max. 5) mogelijke antwoorden de juiste kiezen

Door de docent in te stellen:
• ligging: grondligging, 1e-, 2e-, of 3e omkering
• grondtoon
• wijze van afspelen: gebroken of tegelijk
• snelheid afspelen: heel langzaam / langzaam/ gemiddeld / snel
• weergave:
– tekst
– notenbeeld
– tekst + notenbeeld
– akkoordsymbolen
– dictee
• aantal antwoordmogelijkheden (2 t.m.5)
• aantal vragen

Door de docent te selecteren inhoud:
grote drieklank (majeur), kleine drieklank (mineur), overmatige drieklank, verminderde drieklank, hard verminderde drieklank, sus twee akkoord, sus vier, groot septiem, dominant septiem, klein septiem, klein-groot septiem, verminderd septiem, hard verminderd septiem, half verminderd septiem, overmatig septiem, overmatig dominant septiem, majeur zes, mineur zes, powerchord, dominant negen, majeur negen, mineur negen