App_Intervallen_NL

Spel:
De leerling hoort een interval en moet uit (max.5) mogelijke antwoorden de juiste kiezen

Door de docent in te stellen:
• wijze van afspelen: na elkaar of tegelijk
• wijze van afspelen als na elkaar: stijgend, dalend of willekeurig
• snelheid afspelen: heel langzaam / langzaam/ gemiddeld / snel
• weergave:
– tekst
– notenbeeld
– tekst + notenbeeld
– dictee
– met of zonder toevoegingen (dus ‘reine kwart’ of alleen ‘kwart’)
• aantal antwoordmogelijkheden (2 t.m.5)
• aantal vragen

Door de docent te selecteren inhoud:
reine prime, kleine secunde, grote secunde, kleine terts, grote terts, reine kwart, overmatige kwart, reine kwint, kleine sext, grote sext, kleine septime, grote septime, rein octaaf, overmatig octaaf, grote none, kleine decime, grote decime, reine undecime, overmatige undecime, reine duodecime