Nieuw spel (klik hiervoor op ‘Nieuw Spel’)

Verplicht is hier het invullen van een titel; de rest is optioneel.

• Titel = naam van het spel die de leerlingen ook in de app te zien krijgen.
• Map: spellen kunnen in mappen worden geplaatst. (Voor het aanmaken van mappen: klik op ‘Nieuwe map’.)
• Klassen/spelers: Ieder spel moet om te kunnen gebruiken in de app, gekoppeld worden aan één of meerdere klassen of aan spelers.
Afhankelijk van de gekozen optie verschijnt een veld met te kiezen klassen of in te voeren namen van spelers.
• Toegestane klassen

Beschrijving en berichten (optioneel)

• Beschrijving
Toelichting op het spel (niet in de app te zien).
• Startbericht (te zien in de app voorafgaand aan het spel). Deze ‘start-pagina’ kan bestaan uit:
– Tekst (evt. vet (B) en cursief (I) te maken)
– Afbeeldingen
– Youtube filmpjes
– Bestanden (als Pdf en Word)
– Links
• Eindbericht; te zien in de app na afloop van het spel.

Extra instellingen (optioneel)

• Als ‘Spel is een toets’ is aangevinkt:
– alleen tussen de opgegeven begin- en einddatum (+ tijd) is het spel zichtbaar in de app
– de leerling kan een toets-spel maar 1 keer doen
– de leerling kan het spel niet spelen in de ‘oefenmodus’.
• Met aanvinken ‘Spel opnemen in Earz-o-theek’ is het spel ook door andere organisaties te gebruiken.
• Naar wens kan automatisch ‘na beantwoorden juist antwoord tonen’ uitgezet worden (b.v. bij toets)
• Naar wens kan automatisch ‘nogmaals horen’-optie  uitgezet worden (b.v. bij toets)
• Naar wens kan automatisch ‘cijfer tonen na afloop van het spel’  uitgezet worden (b.v. bij toets)
• Het ‘percentage goed nodig voor voldoende’ (=cijfer 5,5) kan gewijzigd worden. Standaard is: 55% goede antwoorden.
Bij wijzigen veranderen alle cijfers (tussen 1 en 10) automatisch mee.
• De bij de vragen ingestelde antwoordtijd kan in één keer voor het hele spel aangepast worden (+ opgegeven percentage)

N.B. al deze instellingen kunnen altijd gewijzigd/aangepast worden.

Nieuw (of eerste ) level aanmaken

• Een spel bestaat altijd uit één of meerdere (max. 20) ‘levels’.
• Volgorde van levels kan (later) worden gewijzigd door ‘drag & drop’.

• Is er nog geen level, dan (ook) ‘Nieuw level’ klikken.
• Kies eerst één of meerdere ‘modules’ waaruit het spel op dit level bestaat.
• Worden meerdere modules gekozen, dan kunnen deze alsvolgt worden ‘afgespeeld’:
– ‘gemixt’ (dus de vragen komen willekeurig ‘door elkaar’)
– ‘na elkaar’; door getallen in te voeren in de vakjes achter de modules kan de volgorde bepaald worden (kleinste getal eerst) of door ‘drag & drop’.
• Vul bij ‘Startbericht’ eventueel een bericht in dat de leerling te zien krijgt bij de start van dit level.
• Klik op ‘Opslaan’.

Level kopiëren

• Met de knop ‘Kopiëren’ wordt de inhoud van dit level gekopieerd naar een nieuw te maken level.
• Klik je daarna op ‘wijzigen’ dan kun je:
– modules aan dit level toevoegen of juist verwijderen.
– dit hele level (+ inhoud) verwijderen.

Inhoud van modules bepalen

• Voor iedere module die is gekozen moet ‘inhoud’ bepaald worden.
• Klik hiervoor op ‘Wijzigen’ achter de naam van betreffende module.
• Selecteer de gewenste inhoud.

• Stel, afhankelijk van gekozen module, diverse opties in.
• Vul het door jou gewenste aantal vragen of goede antwoorden van deze module op dit level in.

Spel activeren

• Klik op ‘Spel activeren’.
Het spel is dan door de leerlingen van betreffende klas(sen) in de app te spelen.
Let op: Zolang dit niet gebeurt, is het spel niet zichtbaar in de app!!
• Om een spel weer te kunnen aanpassen moet dit worden uitgevinkt! (en is het dan dus niet langer zichtbaar in de app).