Nieuw spel (klik hiervoor op Nieuw Spel)

NewGame_01_NL

Verplicht is hier het invullen van een titel; de rest is optioneel:

(1) Titel = naam van het spel die de leerlingen ook in de app te zien krijgen.

(Klik nu eerst eventueel Opslaan en ga verder naar maak het eerste level)

(2) Map: spellen kunnen in mappen worden geplaatst. (Voor het aanmaken van mappen: klik in Onze spellen op Nieuwe map.)
Een map kan naar wens als zodanig (ook) zichtbaar zijn in de app en worden toegewezen aan bepaalde klassen.
(3) Klassen/spelers: ieder spel moet om te kunnen gebruiken in de app, gekoppeld worden aan één of meerdere klassen of aan spelers.
Afhankelijk van de gekozen optie verschijnt een veld met te kiezen klassen of in te voeren namen van spelers.
(4) Toegestane klassen

kies_kleur_NL

Een eigen spel krijgt in de app in principe een Earz standaardkleur (Automatisch), maar hier kun je eventueel een andere kleur kiezen.

Beschrijving en berichten (optioneel)

Ber_NL

(1) Beschrijving: toelichting op het spel voor jezelf en collega’s (niet in de app te zien).
(2) Startbericht (te zien in de app voorafgaand aan het spel). Deze ‘start-pagina’ kan bestaan uit:
– Tekst (evt. vet (B) en cursief (I) te maken)
– Afbeeldingen
– Youtube filmpjes
– Bestanden (als Pdf en Word)
– Links (bijvoorbeeld naar andere spellen)
(3) Eindbericht; te zien in de app na afloop van het spel (zie 2).

Extra instellingen (optioneel)

Gamesettings_NL

(1) Als Spel is een toets is aangevinkt:
– alleen tussen de opgegeven begin- en einddatum (+ tijd) is het spel zichtbaar in de app
– de leerling kan een toets-spel maar 1 keer doen
– de leerling kan het spel niet spelen in de ‘oefenmodus’.
(2) Met aanvinken Spel opnemen in Earz-o-theek is het spel ook door andere organisaties te gebruiken.
(3) Naar wens kan automatisch na beantwoorden juist antwoord tonen uitgezet worden (b.v. bij toets)
(4) Naar wens kan automatisch nogmaals horen -optie  uitgezet worden (b.v. bij toets)
(5) Naar wens kan het ‘bestraffen’ van vaker luisteren worden uitgeschakeld
(6) Naar wens kan automatisch cijfer tonen na afloop van het spel  uitgezet worden (b.v. bij toets)
(7) Het percentage goed nodig voor voldoende (=cijfer 5,5) kan gewijzigd worden. Standaard is: 55% van maximaal te behalen punten.
Bij wijzigen veranderen alle cijfers (tussen 1 en 10) automatisch mee.
(8) De bij de vragen ingestelde antwoordtijd kan in één keer voor het hele spel aangepast worden (+ opgegeven percentage)

N.B. al deze instellingen kunnen altijd gewijzigd/aangepast worden.

Nieuw (of eerste ) level aanmaken

• Een spel bestaat altijd uit één of meerdere ‘levels’.
• Volgorde van levels kan (later) worden gewijzigd door ‘drag & drop’.

Is er nog geen level, dan (ook) Nieuw level klikken.

NL_level

Verplicht:
(1) Kies eerst één of meerdere ‘modules‘ waaruit het spel op dit level bestaat.
Worden meerdere modules gekozen, dan kunnen deze alsvolgt worden ‘afgespeeld’:
– ‘gemixt’ (dus de vragen komen willekeurig ‘door elkaar’)
– ‘na elkaar’; door getallen in te voeren in de vakjes achter de modules kan de volgorde bepaald worden (kleinste getal eerst). Dit kan ook d.m.v. ‘drag & drop’.

Optioneel:

(2) Maak een level-startbericht.
(3) Kies hier iets anders dan 100%, als je de resultaten van dit level meer of minder zwaar wilt laten meewegen in het totaal-cijfer.
(4) Selecteer Dit level heeft een survey als je de leerling aan het einde van dit level een vraag wilt stellen met een open antwoord waar geen punten voor gegeven (hoeven te) worden. (Bijvoorbeeld: ‘Hoe vond je dit level’?)
Selecteer eventueel De survey is verplicht en formuleer de vraag die de leerling moet beantwoorden.

Klik op Opslaan

Level kopiëren (optioneel)

• Met de knop Kopiëren wordt de inhoud van dit level gekopieerd naar een nieuw te maken level.
• Klik je daarna op Wijzigen dan kun je:
– modules aan dit level toevoegen of juist verwijderen.
– dit hele level (+ inhoud) verwijderen.

Inhoud van modules bepalen

• Voor iedere module die is gekozen moet ‘inhoud’ bepaald worden.
• Klik hiervoor op Wijzigen achter de naam van betreffende module.
• Selecteer de gewenste inhoud.
De app genereert automatisch vragen op basis van de gekozen inhoud in willekeurige volgorde.

• Stel, afhankelijk van gekozen module, diverse opties in.
• Vul het door jou gewenste aantal vragen of goede antwoorden van deze module op dit level in.

Klik op Opslaan

Spel testen/preview

Voordat je een spel activeert, waarmee het beschikbaar komt voor de leerlingen, kun je je spel testen. Klik hiervoor op Preview.
N.b. preview betekent dat je het spel speelt zoals een speler dat doet in de ‘oefenmodus’ . Let op: je gaat dus niet automatisch naar een volgend level!

Spel activeren

• Klik op Spel activeren.
Het spel is dan door de leerlingen van betreffende klas(sen) in de app te spelen.
Let op: Zolang dit niet gebeurt, is het spel niet zichtbaar in de app!!
• Om een spel weer te kunnen aanpassen moet dit worden uitgevinkt! (en is het dan dus niet langer zichtbaar in de app).

Instructievideo