Spellen werkplaats voor leerlingen

Ook leerlingen kunnen Earz spellen maken. Dit is vergelijkbaar met hoe docenten dit doen, alleen doen ze dit in een eigen omgeving (de spel-werkplaats) en kunnen leerlingen de spellen niet zelf activeren voor zichtbaarheid in de app.
Super leuk, leerzaam en veilig!

Om leerlingen toegang te verlenen tot de ‘spellen werkplaats’ moet dit worden ingesteld op de beheer-pagina:

StudentAllowed_NL

Vink ‘Spellen maken door leerlingen is toegestaan’ aan en klik op Save.

Leerlingen kunnen nu (met dezelfde gegevens als waarmee ze op de app inloggen) inloggen op https://accounts.earz.nl/login-student

LogINWorkshop_NL

Na het inloggen komen ze op een pagina die er deels zou uitziet als de docentenpagina:

StudGames_NL

• Hier kunnen de leerlingen Earz spellen maken, waarbij ze alle functies kunnen gebruiken, behalve algemene instellingen en extra instellingen die nodig zijn voor het zichtbaar maken in de app.

• De leerling ziet alleen de door hem/haar gemaakte spellen.

• Een spel kan ‘openbaar’ gemaakt worden door ‘naar leraar sturen?’ op JA te zetten:

SendToTeacher2_NL

De docent ziet dan betreffende spel in een speciale map Spellen van leerlingen verschijnen:

StudGameFolder_NL

Het spel kan nu door de docent worden gebruikt (bewerkt/aangepast/gekopieerd etc.) zoals alle ‘normale’ spellen.

Op het moment dat het is geactiveerd (waardoor het zichtbaar is in de app) is het spel niet meer te bewerken door de leerling!