Aanmaken van klassen

Klik op Nieuwe Klas *)

• Vul een naam in
• Stel eventueel een taal in. Maar let op:
– Door het kiezen van een taal wordt het voor betreffende leerlingen onmogelijk om zelf in de app een taal te kiezen.
– Door het ‘vastzetten’ van een taal kan de leerling in de app niet meer voor een andere klas kiezen!

• De leerling krijgt in de app de namen van de  aangemaakte klassen te zien.
• Bij het kiezen van een klas ziet de leerling vervolgens alleen de hieraan gekoppelde spellen (naast de standaard Earz spellen).
• Door bij het inloggen een klas te kiezen wordt de speler automatisch in deze klas ‘geplaatst’.
*) Heb je klassen aangemaakt, dan kun je het beste de standaard-klas ‘Allemaal’ verwijderen.

Namen van leerlingen invoeren

Deze optie is alleen beschikbaar als ‘registratie door leerlingen is toegestaan’ is uitgevinkt! (zie bij instellingen )

Vul de namen van de leerlingen in:
• Leerlingen kunnen alleen met deze namen in de app inloggen!
• De leerlingen worden in de app automatisch in de juiste klas geplaatst. Als een leerling in meerdere klassen is geplaatst, moet hij/zij in de app voor één van deze klassen kiezen.
• Er kan een lijst met (komma- of ‘enter’-gescheiden) namen in worden gekopieerd.
Hiervoor kan b.v. een export-bestand (Excel of CSV) uit leerlingenregistratie-systemen als Magister gebruikt worden.

Zichtbaarheid spellen

Stel in of in de app onder de spellen van de eigen organisatie, ook de standaard Earz-spellen zichtbaar zijn (standaard wel zichtbaar).

Zichtbaarheid ingelogde spelers

Kies in het menu Klassen om een overzicht van alle klassen te zien. Per klas zie je dan:
• aantal op dat moment ingelogde spelers *
• totaal aantal behaalde punten

* klik op de klas om te zien welke spelers in die klas zijn ingelogd.
Je ziet hier ook welke spellen aan deze klas zijn gekoppeld.