Aanmaken van klassen

Klik op Nieuwe Klas *)

• Vul een naam in
• Stel eventueel een taal in. Maar let op:
– Door het kiezen van een taal wordt het voor betreffende leerlingen onmogelijk om zelf in de app een taal te kiezen.
– Door het ‘vastzetten’ van een taal kan de leerling in de app niet meer voor een andere klas kiezen!

• De leerling krijgt in de app de namen van de  aangemaakte klassen te zien.
• Bij het kiezen van een klas ziet de leerling vervolgens alleen de hieraan gekoppelde spellen (naast de standaard Earz spellen).
• Door bij het inloggen een klas te kiezen wordt de speler automatisch in deze klas ‘geplaatst’.
*) Heb je klassen aangemaakt, dan kun je het beste de standaard-klas ‘Allemaal’ verwijderen.

Namen van leerlingen invoeren

Deze optie is alleen beschikbaar als ‘registratie door leerlingen is toegestaan’ is uitgevinkt! (zie bij instellingen )
Anders kunnen leerlingen ‘vrij’ inloggen en moeten ze zelf een klas kiezen.

Vul de namen van de leerlingen in:
• Leerlingen kunnen alleen met deze namen in de app inloggen!
• Er kan een lijst met (komma- of ‘enter’-gescheiden) namen in worden gekopieerd.
Hiervoor kan b.v. een export-bestand (Excel of CSV) uit leerlingenregistratie-systemen als Magister gebruikt worden.
• Betreffende leerlingen worden in de app automatisch in de juiste klas geplaatst.

Zichtbaarheid spellen

Stel in of in de app onder de spellen van de eigen organisatie, ook de standaard Earz-spellen zichtbaar zijn (standaard wel zichtbaar).

Zichtbaarheid ingelogde spelers

Kies in het menu Klassen om een overzicht van alle klassen te zien. Per klas zie je dan:
• aantal op dat moment ingelogde spelers *
• totaal aantal behaalde punten

* klik op de klas om te zien welke spelers in die klas zijn ingelogd.
Je ziet hier ook welke spellen aan deze klas zijn gekoppeld.