Classes_NL

(1) Naam van de klas. Klik hierop om aan te passen/te verwijderen.
(2) Aantal leerlingen van die klas dat nu online is.
(3) Totaalscore van die klas in het huidige schooljaar.
(4) Aanmaken van klassen:

ClassSettings_NL

(1) Vul een naam in
• De leerling krijgt in de app de namen van de  aangemaakte klassen te zien.
• Bij het kiezen van een klas ziet de leerling vervolgens alleen de hieraan gekoppelde spellen (naast de standaard Earz spellen).
• Door bij het inloggen een klas te selecteren, wordt de leerling automatisch in die klas geplaatst.

(2) Stel eventueel een taal in. Maar let op:
• Door het kiezen van een taal wordt het voor betreffende leerlingen onmogelijk om zelf in de app een taal te kiezen.
• Door het ‘vastzetten’ van een taal kan de leerling in de app niet meer voor een andere klas kiezen!

(3) Standaard Earz-spellen zichtbaar (aan/uit).
(4) Mappen met speciale Earz-spellen (onderaan) zichtbaar (aan/uit).
(5) Earz accessoires zichtbaar (aan/uit).
(6) Docent uitleg-spelllen zichtbaar (aan/uit)

(7) Verwijder deze klas.
(8) Open info-scherm

Heb je klassen aangemaakt, dan kun je het beste de standaard-klas ‘Allemaal’ verwijderen.

Namen van leerlingen invoeren

Deze optie is alleen beschikbaar als ‘registratie door leerlingen is toegestaan’ is uitgevinkt! (zie bij instellingen )

Vul de namen van de leerlingen in:
• Leerlingen kunnen alleen met deze namen in de app inloggen!
• De leerlingen worden in de app automatisch in de juiste klas geplaatst. Als een leerling in meerdere klassen is geplaatst, moet hij/zij in de app voor één van deze klassen kiezen.
• Er kan een lijst met (komma- of ‘enter’-gescheiden) namen in worden gekopieerd.
Hiervoor kan b.v. een export-bestand (Excel of CSV) uit leerlingenregistratie-systemen als Magister gebruikt worden.

Op de pagina van iedere klas zie je ook een overzicht van de eraan gekoppelde leerlingen en spellen:

Class_StudAndGames_NL

(1) Namen van leerlingen gekoppeld aan deze klas.
Klik op de naam van de leerling om direct naar het LeerlingenVolgSysteem te gaan.
(2) Indicatie of de leerling op dit moment online is.
(3) Aan deze klas gekoppelde gekoppelde eigen spellen.
Klik op de naam van het spel om direct naar de inhoud van het spel te gaan.
(4) Link naar dit spel/deze klas in het LeerlingenVolgSysteem.