release notes

Overzicht Earz verbeteringen/uitbreidingen:

Meest recente app versienummer: 5.6.4

23-05-2024
Mogelijheid van Quizvragen met AI beoordeling toegevoegd.

24-04-2024
(app versie 5.6.4)
• bug verholpen bij gebruikers met veel scores/spellen.

04-04-2024
(app versie 5.6.3)
• enkele bugs verholpen in Notenlezen, Melodie en Ritme.

15-03-2024
• app: in de modules waar noten op de juiste plek moeten worden gezet, kan dit nu ook mbv. pijltjestoetsen (op een computer-toetsenbord).
• diverse kleine bugs verholpen.

06-02-2024
(app versie 5.6.1)
• Notenlezen kan nu ook gevraagd worden met het juiste octaaf.
• Sleutel en instrument (+octaaf) in modules Toonladders, Akkoorden en intervallen zijn nu ook door de docent te bepalen.
• Bug in scoreboard van de app gerepareerd.

19-01-2024:
• Kleine bugs verholpen.
• Quizvragen kunnen worden gezocht op nummer.
• Het scorebord in de app geeft nu beter overzicht van het schooljaar.

08-12-2023:
App (versie 5.6.0)
• NIEUW: Harmonie-module.
• Weergave highscore gesplitst: totaal/schooljaar.
App:
• Nu ook % goed onzichtbaar als een spel een toets is.
• Waarschuwing als e-mailadres wordt gebruikt als gebruikersnaam.
• Wiki inhoud kan worden geprint.
Docentenpagina:
• Binnen een level kunnen modules gekopieerd worden.
• Nu mogelijk om csv-bestanden in klassen te importeren.

25-11-2023:
App:
• Nieuw harp geluid.
• Nieuwe geluidsvoorbeelden bij Stijlen barok en romantiek.
• Toegevoegd aan Stijlen module: Klezmer.
• 4 nieuwe Stijlen spellen (per stijl-groep).
• 7 nieuwe Instrumenten spellen (per instrument-groep).
• Waarschuwing bij gebruik e-mailadres als gebruikersnaam.
Docentenpagina:
• Enkele kleine bugs verholpen.
• Binnen een level kunnen modules nu gekopieerd worden.

29-10-2023:
App (versie 5.5.3)
• Notenlezen: naast alleen sleutel, kan nu ook ‘c,d,e/doremi’ door de docent worden ‘overruled’.
• Melodie: nu ook mogelijk met elflijnig systeem.
• Intervallen en Theorie: verminderde kwint toegevoegd.
• Instrumenten: nieuwe geluidsvoorbeelden bij cello, contrabas en akoestische gitaar.

13-10-2023:
Docentenpagina:
• Quiz-vragen voorzien van nummer; handig bij hergebruik.
• Metronoom in Ritme kan nu tot min. 20 bpm.
• Enkele kleine bugs verholpen.
App:
• Nieuwe Theoriespellen per onderwerp.
• Nieuwe geluiden bij cello en contrabas.

21-09–2023:
App (versie 5.5.2)
Docentenpagina:
• Effecten module: ‘speelmanieren’ toegevoegd.
• Quiz module: audio-vragen kunnen nu ook met meerder foute antwoorden en in volgorde.
App:
• bug in mineur toonladders verholpen.
• spel ‘speelmanieren’ (effecten) toegevoegd.

08-09–2023:
Docentenpagina:
• Verbeterd sorteren spellen en klassen.
• Koppelen aan klassen binnen map verbeterd.
• Nu waarschuwing bij lege levels/modules van eigen spellen.
• Video embedden in Quiz-module verbeterd.
App:
• Melodie wiki verbeterd.

04-09–2023:
• Taal van opstartscherm app nu automatisch gelinkt aan OS taal
• Melodie-module: toegevoegd 2/4 maat, 2 maten
• Reparatie van enkele kleine bugs.

25-08-2023:
App (versie 5.5.1):
• ‘Beloningen’ kunnen nu elke dag worden verdiend.
• Melodie meerkeuze-fragmenten worden altijd onder elkaar getoond.

05-07-2023:
Mogelijkheden voor overkoepelende organisaties uitgebreid.

26-06-2023:
App (versie 5.5.0):
• nieuwe beloningen.
• vernieuwd scorebord en instellingen-scherm.

20-06-2023:
(App versie 5.4.4)
Docentenpagina:
• quizvragen kunnen nu worden gekoppeld aan gekozen sleutel in de app.
• nieuw type quizvraag: meerkeuze audio.
• beheer: spellen kunnen nu worden ‘vergrendeld'(=inhoudelijk alleen door beheerders te bewerken).
• beheer: leerlingen kunnen nu zowel ‘vrij’ als ‘geplaatst’ inloggen.
• beheer: organisatie kan eigen logo uploaden welke zichtbaar is in de app.

19-05-2023:
(App versie 5.4.3)
• CSV export nu ook voorzien van ‘Laatst gespeeld’
• aan ritme module toegevoegd: kwarten triool en zestienden kwintool

08-04-2023:
(App versie 5.4.2)
Docentenpagina:
• aan spellen kunnen nu 3 verschillende eindboodschappen worden toegevoegd.
• ritme-module: de metronoom kan nu ook onderverdeeld klinken.
• notenlees-module: cello-bereik vergroot.
App:
• nieuw ontworpen eindschermen.
• verbeterd cello-geluid.

16-03-2023:
(App versie 5.4.0)
De ritme module is uitgebreid met het door leerlingen kunnen tikken van het ritme.

10-03-2023:
Akkoorden theorie dictee uitgebreid met akkoordsymbolen.

13-02-2023
App (versie 5.3.6):
• Instelling transponeren uitgebreid (nu per halve noot)
• Reparatie van enkele kleine bugs

06-02-2023
Docentenpagina:
• In het LeerlingenVolgSysteem kan nu binnen een bepaald spel ook op level worden gefilterd.
• Livescore: leerlingen kunnen nu ook worden gesorteerd op % gespeeld.
• Binnen een map kunnen nu (met behulp van een knop) alle spellen in één keer worden ge(de-)activeerd.

13-01-2023
Docentenpagina:
Docenten met beperkte toegang kunnen nu alle spel-bibliotheken gebruiken.

19-12-2022
Toegevoegd aan Ritme (12/8):
8steNoot-8steNoot-8steRust en 8steNoot-8steRust-8steNoot

12-12-2022
Docentenpagina en App (versie 5.3.5):
Intervallen, Akkoorden en toonladders nu ook mogelijk als ‘theorie dictee’.

14-11-2022
Toegevoegd aan Stijlen:
(jazz) fusion, (pop) dubstep, (wereldmuziek) tango

25-10-2022
Docentenpagina:
• Nu voor de beheerder mogelijk om per docent toegang per klas, map en spel in te stellen.
• op de spellenpagina wordt nu getoond als er nog ‘open’ quiz-vragen moeten worden nagekeken.

13-10-2022
Toegevoegd aan Theorie:
• Harmonie: tonica etc.
• Tekens: ademhaling en zinsboog
• Woorden en afkortingen: prima volta en secunda volta
• Akkoorden; welk akkoord zie je hier: nu ook met akkoordsymbolen
Docentenpagina:
• Per level kan nu dezelfde module meerdere keren gebruikt worden.
• Op de beheer-pagina is nu het huidige wachtwoord te zien.
App:
• Ritme: functie van ‘geluidscirkel’ gewijzigd.

23-09-2022
• Akkoordsymbolen verbeterd.
• Bug Duitse benamingen van noten gerepareerd.
Docentenpagina:
• Zoeken naar bestaande levels en vragen (bij maken van eigen spellen) verbeterd.

16-09-2022
App:
• 2 nieuwe ‘renaissance’ geluidsvoorbeelden.
• Startscherm bij ‘gemengde’ spellen verbeterd.
Docentenpagina:
• Earz-spellen bibliotheek weergave van mappen nu per taal.
• Enkele kleine bugs opgelost.

02-09-2022
App (versie 5.3.3):
Inloggen met Kennisnet/Entree is nu mogelijk
Docentenpagina:
Spellen kunnen plaatsen in Earz-o-theek verbeterd.

28-07-2022
LeerlingenVolgSysteem opgeschoond.

28-06-2022
App (versie 5.3.2):
Spelers kunnen hun account verwijderen.
Docentenpagina:
Het is nu mogelijk mappen (inclusief de spellen) in de Earz-o-theek te plaatsen.

20-06-2022
Docentenpagina:
Het is nu mogelijk levels uit andere spellen te kopiëren.
App:
Spelers kunnen hun account verwijderen (nu alleen in de web app).

02-06-2022.
NIEUW (en nu geactiveerd):
• Maat-module
• Ook leerlingen kunnen nu spellen maken.

30-05-2022
App (versie 5.3.0):
• NIEUW: Maat-module (nog niet actief!)
• Laad-symbool toegevoegd
• Quiz: YouTube filmpjes werken nu net als ‘normale’ audio.
Docentenpagina:
• NIEUW: Maat-module (nog niet actief!)
• Reparatie kleine bugs
• Vanuit ‘Toets’ kun je nu rechtstreeks naar LeerlingenVolgSysteem
• ‘Aantal vragen goed’ nu ook voorzien van minimaal %
• Ritme: keuze tussen stokken naar beneden of omhoog
• Zoekvenster LeerlingenVolgSysteem verbeterd.

16-05-2022
App (versie 5.2.9):
• Bug opgelost in Ritme-module.
• Weergave YouTube-filmpjes in Quiz-module verbeterd.
Docentenpagina:
• Nu mogelijk om mappen in mappen te maken.
• Per quiz-vraag kan nu een preview worden gedaan.
• In Quiz-module wordt aantal vragen automatisch aangepast bij vragen in vaste volgorde.
• Docent uitleg-spellen kunnen onzichtbaar worden gemaakt.
• Zoeken in LeerlingenVolgSysteem bij ‘eigen spellen’ laat folders zien.
• Vanuit Toets-pagina kun je nu direct naar betreffende resultaten in het LeerlingenVolgSysteem.
• Bij open quiz-vragen nu tekstveld voor aantekeningen.
• Alle quiz-vragen kunnen nu (vooraf) worden voorzien van punten-waardering.

27-04-2022
App (versie 5.2.8):
• Bug opgelost in Ritme-module.
• Notenweergave in Melodie-module verbeterd.
Docentenpagina:
• Zoekfunctie verbeterd.
• Kleine verbeteringen uitgevoerd.

19-04-2022
App (versie 5.2.7):
• Toegevoegd: map met uitleg-spellen voor docenten.
• Nieuwe bugel geluidsfragmenten.

05-04-2022
Docentenpagina:
• Toegevoegd aan akkoorden module: overmatig septiem en overmatig dominant septiem.
App:
• Toegevoegd spel: ‘Drieklanken in alle posities’

01-04-2022
Docentenpagina:
• Vanuit Klassen-pagina kun je nu rechtstreeks naar bepaald spel van bepaalde klas in het LeerlingenVolgSysteem.
• Enkele kleine bugs hersteld.

28-03-2022
Docentenpagina:
Preview functie aangepast:
-weergave verbeterd;
-nu preview meteen vanaf bepaald level mogelijk.

21-03-2022
• Zweeds als taal in zowel app als op de docentenpagina toegevoegd.
• Diverse kleine issues opgelost.

11-03-2022
App (versie 5.2.5):
• Bij slechte verbinding (niet opgeslagen scores) wordt een waarschuwingsscherm getoond.
• Verbeterde puntentotalen bij weging anders dan 100%
Docentenpagina:
• Kleine issues vernieuwde docentenpagina hersteld.

07-03-2022
App:
• Volgorde spellen op spellen-pagina werkt weer juist.
• Replay geluidsvoorbeeld werkt weer in de pauze-stand.
Docentenpagina:
• Issues vernieuwde docentenpagina verholpen.

27-02-2022
Docentenpagina vernieuwd. Klik hier voor meer info.

14-01-2022 (versie 5.2.4):
App:
• Replay functie in Quiz-module hersteld;
• Afspeel-symbool Tonen module werkt nu juist;
• Fout hersteld bij noten weergave Intervallen;
• Inlogprocedure spelers verbeterd.

07-01-2022 (versie 5.2.3, alleen iOS en web):
App:
Bug gerepareerd die zorgde voor fouten bij oudere iOS versies.

16-12-2021 (versie 5.2.1):
App:
• Werking van de theorie-onderdelen toonladders, intervallen en akkoorden verbeterd;
• Bug verwijderd uit Melodie-module;
• YouTube afspelen in beginscherm verbeterd;
• Xylofoon kiezen gaat nu ook goed in andere talen dan Nederlands.

17-11-2021:
Docentenpagina:
• Intervallen nu in alle toonsoorten mogelijk;
• Celesta verplaatst naar toets-instrumenten.
App:
• Wiki-link triangel hersteld (alleen EN);
• Quiz James Bond toegevoegd.

12-10-2021 (versie 5.1.0):
App:
• toegevoegd aan standaard spellen: intervallen-, akkoorden- en toonladder-dictees;
• weergave van rapport en wiki verbeterd;
• in Melodie en andere dictees nu ook beschikking over dubbelkruis en dubbelmol.
Docentenpagina (+ app):
• Intervallen en akkoorden: nu ook mogelijk ‘na elkaar + tegelijk’ te laten horen;
• Ook bij de ‘standaard-modules’ nu mogelijk eigen vragen te formuleren;
• Bij Quiz-vragen kan nu worden aangegeven dat beantwoording door de leerling uitgesteld kan worden.

30-09-2021 (versie 5.0.11)
App:
• laatste level van een spel kan nu ook worden herhaald
• cijfers tussen de levels worden nu juist weergegeven
• verbeteringen 5.0.10 ook in Android versie.

20-09-2021 (versie 5.0.10)
Docentenpagina:
• LeerlingenVolgSysteem: aantal spelers per selectie (spel, datum etc.) wordt weergegeven
App (niet Android):
• inlogscherm: wachtwoord naar keuze zichtbaar/onzichtbaar

06-09-2021 (versie 5.0.9)
Docentenpagina:
• Verbeteringen aangebracht in LeerlingenVolgSysteem
• Nieuw in de Quiz-module: meerkeuze mogelijk met meerdere antwoorden
App:
• Bug in Ritme-module opgelost.

23-08-2021
App:
• Melodie module: noten verplaatsen met muis verbeterd.

12-08-2021 (versie 5.0.6)
Docentenpagina:
• Nu mogelijk om metronoom en keyboard in de app onzichtbaar te maken
• Nu mogelijk om ‘onbestraft’ vaker luisteren toe te staan (per spel instelbaar)
• Leerlingen kunnen nu in meer dan één klas worden geplaatst.
App:
• Puntentelling aangepast
• Kleine bugs opgelost in modules Theorie, Melodie en Ritme.

25-06-2021
App:
• Instrumenten: viool en piano voorbeelden vervangen
• Quiz ‘We are the Champions’ toegevoegd

18-06-2021 (versie 5.0.3/Android 5.0.5)
App:
• Notenlezen: score afhankelijk van tijd nu correct
• Toets: nu intro-schermen te zien
• Quiz: verbetering bij vaste volgorde elementen
• Eigen wachtwoord speler aanmaken gerepareerd
Docentenpagina:
Selecteren op spel in LeerlingenVolgSysteem weer mogelijk

01-06-2021
Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden aangepast.

19-05-2021 (versie 5.0.2)
App:
Kleine versie 5 bugs opgelost.

14-05-2021 (versie 5.0.1)
App:
• Bugrepair Quiz
• Bugrepair Theorie (Duits)
• Vernieuwde eindmededeling als spel=toets
• Nieuw: speler kan in pauzestand geluidsfragment nogmaals horen.

05-05-2021 (versie 5.0.0)
App:
• Vernieuwd spellen-design
• Survey mogelijkheid
• Reparatie enkele bugs
Docentenpagina:
• Uitbreiding overzicht LeerlingenVolgSysteem
• Survey mogelijkheid

07-04-2021
Docentenpagina:
Uitbreiding score-overzicht per klas/spel.

26-03-2021 (versie 4.3.2)
App:
Bugs opgelost in Ritme, Toonladders, Akkoorden en Intervallen.

10-03-2021 (versie 4.3.0)
Docentenpagina:
• Bibliotheek ‘Earz-spellen’ aan taal aangepast.
• Theoriemodule: akkoorden uitgebreid met omkeringen.
App:
• Bugs opgelost bij Notenlezen (meerkeuze) en Oefenmodus (naar ander level).
• Theorie: weergave van ’toonsoorten’ reageert nu op gekozen sleutel van speler.
• Toegevoegd: transponeer-functie (in instellingenscherm).
• Waarschuwing ‘oefenen’ nu vaker/duidelijker.

15-02-2021 (versie 4.2.10*)
App/Docentenpagina:
• Intervallen: nu ook mogelijk te kiezen om het ‘voorvoegsel (b.v. ‘rein’) weg te laten.
LeerlingenVolgSysteem:
• Per level van het spel wordt nu aangegeven welke modules worden gebruikt.
App:
• De leerling kan in de scores klikken op het spel en dan resultaten per level zien.
* niet voor Android

09-02-2021 (versie 4.2.9)
App/Docentenpagina:
• Eindbericht van een spel kan nu worden voorzien van opmaak.
• In het eindbericht kan nu een link worden geplaatst naar een ander spel (in de app).
• Ieder level van een spel heeft nu een (in te stellen) weging voor het cijfer.
• Notenlezen verbeterd: bij vaste voortekens nu ook niet ladder-eigen noten mogelijk.
LeerlingenVolgSysteem:
• Nu mogelijk klassen-gemiddelden per spel (en level) te zien.
• Overzicht per klas van welke spelers ja/nee online zijn.
App:
• Notenlezen: toetsenbord uitgebreid met extra C (do)

02-02-2021
App/Docentenpagina:
• Nieuwe beheer-instelling: mogelijkheid aan instellingen (8) toegevoegd van andere becijfering dan 1-10.
• Docenten kunnen nu in de eigen spellen een ‘weging’ van de resultaten voor het totaalcijfer, per level instellen (standaard=100%).

22-01-2021 (4.2.7)
App/Docentenpagina:
Verbetering in ritme-module.
Docentenpagina:
Nieuwe beheer-instelling: nu mogelijk waardering aan te geven met letters (in plaats van cijfers).

15-01-2021 (4.2.6)
App/Docentenpagina:
Nieuwe beheer-instelling : nu mogelijk dat leerlingen alleen kunnen inloggen met mailadres en (eigen) wachtwoord.
Docentenpagina:
• bij verwijderen van een spel blijf je in betreffende map;
• vanuit een spel kun je nu direct (dmv. een knop) naar bovenliggende map;
• sorteren op cijfer in het LeerlingenVolgSysteem is verbeterd;
• docent kan niet langer uit het LeerlingenVolgSysteem worden verwijderd.
App:
Problemen bij meerkeuze in ritme- en melodie-module opgelost.

08-01-2021 (4.2.4)
App/Docentenpagina:
• Quiz: meerkeuzevragen nu mogelijk met ‘eigen’ plaatjes.
• Ritme en Melodie nu ook instelbaar als meerkeuze-vraag.
• Quiz: mogelijke beantwoordingstijd is verruimd naar 5 minuten.
App:
• Melodie: antwoord-button is beschikbaar zonder eerst een noot te moeten verplaatsen.
• Theorie: intervallen worden nu duidelijker (na elkaar) weergegeven.
• Quiz: als begin/eind-item is ‘vastgezet’ komt dit niet in de keuzemogelijkheden voor de leerling voor.
Docentenpagina:
• Verbeterde navigatie in eigen spellen map.

16-12-2020
App/Docentenpagina:
Nieuwe module: Effecten

08-12-2020 versie 4.2.0
Docentenpagina:
• Nieuwe privacy-instelling leerlingen
App:
• Enkele bugs gerepareerd
Docentenpagina/app:
• Nieuw bij Tonen: mogelijk om meteen al de afbeeldingen te zien
• Nieuw figuur bij Ritme (12/8): 8ste punt, 16e,16e,16e

10-11-2020
App/Docentenpagina:
• Instrumenten: ukelele en oed toegevoegd

03-11-2020 versie 4.1.7
App/Docentenpagina:
• Melodie: ook 16de noten mogelijk en tempo minimaal 20 bpm.
• Notenlezen: ook splitpunt mogelijk voor G/alt of G/tenor-sleutel

21-10-2020
App/Docentenpagina:
• Instrumenten: nieuwe klarinet-voorbeelden.
• Ritme: nu ook 2 of 3 2/4 maten mogelijk.

18-10–2020

Docentenpagina:
Iedere organisatie beschikt nu over een beheerder (met speciale beheersrechten).
Algemeen:
Privacy-verklaring voldoet nu aan de AVG-normen.

02-10-2020 versie 4.1.6 (web: 4.1.5)
App/Docentenpagina:
• Notenlezen: nu ook mogelijk alleen gevraagde noten op het toetsenbord te tonen.
• Intervallen, akkoorden en toonladders: grondtoon niet alleen variabel/vast, maar vrije keuze.
• Quiz: bij ‘op volgorde’-vragen nu ook mogelijk om foute antwoorden toe te voegen.
• Quiz: nu mogelijk om lange (tekst-)antwoorden toe te voegen.

10-09-2020
Docentenpagina:
Inloggen kan vanaf nu alleen met persoonlijk wachtwoord.

24-08-2020 versie 4.1.3
App/Docentenpagina:
• Instrumenten: bassdrum toegevoegd
• Ritme: verbeterde accenten in x/8 maat
• NL: hafabra spellen + examens verbeterd
App:
• ‘oefenen’ waarschuwing toegevoegd
• einde van een spel geeft nu punten + cijfer aan.
Earz Solo:
• Registratiescherm toegevoegd

10-07-2020 versie 4.1.1
App/Docentenpagina:
• Quiz kan nu (bij random vragen volgorde) onbeperkt aantal vragen bevatten
• Open quiz vragen kunnen worden voorzien van ‘weging’

08-06-2020 versie 4.1.0
App/Docentenpagina:
• Intervallen, Akkoorden en Toonladders
– nu ook voorzien van dictee-mogelijkheid
– nu ook ‘tekst + beeld’ als weergavemogelijkheid
• Notenlezen: nu ook mogelijk zichtbaarheid van de noot uit te schakelen.
Docentenpagina:
• LeerlingenVolgSysteem: nu op datum/cijfer sorteren mogelijk (per leerling)
• LeerlingenVolgSysteem: aangegeven wordt als een cijfer voor de leerling niet zichtbaar is in de app
• Preview: nu inclusief startbericht

20-05-2020
Docentenpagina/app:
Ritme-module: noot-figuren toegevoegd in 12/8 maat: kwart/16e/16e en 16e/16e/kwart

15-05-2020 versie 4.0.15 
App:
• Theorievoorbeelden met noten worden nu ook automatisch aangepast:
-doremi
-sleutel naar keuze
• Ritme-module:
-meteen al notenmateriaal in beeld
-automatisch naar volgende tel
Bugrepair:
• rusten in ritme-module
Docentenpagina:
-Notenlezen: nu ook mogelijk in elflijnig systeem.
-Livescore verbeterd (niet alleen meer 1 klas)
-Waarschuwing bij taalkeuze klassen
-Mogelijkheid kleuren aan eigen spellen te geven

07-05-2020 
Zie hier

22-04-2020 versie 4.0.13
Zie hier

16-04-2020
Zie hier

24-03-2020 versie 4.0.11
Zie hier

12-02-2020 versie 4.0.10
Zie hier

24-01-2020 versie 4.0.08
Zie hier

Meer weten over eerdere releases? Mail ons.