release notes

Overzicht Earz verbeteringen/uitbreidingen:

20-09-2021 (versie 5.0.10)
Docentenpagina:
• LeerlingenVolgSysteem: aantal spelers per selectie (spel, datum etc.) wordt weergegeven
App:
• inlogscherm: wachtwoord naar keuze zichtbaar/onzichtbaar

06-09-2021 (versie 5.0.9)
Docentenpagina:
• Verbeteringen aangebracht in LeerlingenVolgSysteem
• Nieuw in de Quiz-module: meerkeuze mogelijk met meerdere antwoorden
App:
• Bug in Ritme-module opgelost.

23-08-2021
App:
• Melodie module: noten verplaatsen met muis verbeterd.

12-08-2021 (versie 5.0.6)
Docentenpagina:
• Nu mogelijk om metronoom en keyboard in de app onzichtbaar te maken
• Nu mogelijk om ‘onbestraft’ vaker luisteren toe te staan (per spel instelbaar)
• Leerlingen kunnen nu in meer dan één klas worden geplaatst.
App:
• Puntentelling aangepast
• Kleine bugs opgelost in modules Theorie, Melodie en Ritme.

25-06-2021
App:
• Instrumenten: viool en piano voorbeelden vervangen
• Quiz ‘We are the Champions’ toegevoegd

18-06-2021 (versie 5.0.3/Android 5.0.5)
App:
• Notenlezen: score afhankelijk van tijd nu correct
• Toets: nu intro-schermen te zien
• Quiz: verbetering bij vaste volgorde elementen
• Eigen wachtwoord speler aanmaken gerepareerd
Docentenpagina:
Selecteren op spel in LeerlingenVolgSysteem weer mogelijk

01-06-2021
Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden aangepast.

19-05-2021 (versie 5.0.2)
App:
Kleine versie 5 bugs opgelost.

14-05-2021 (versie 5.0.1)
App:
• Bugrepair Quiz
• Bugrepair Theorie (Duits)
• Vernieuwde eindmededeling als spel=toets
• Nieuw: speler kan in pauzestand geluidsfragment nogmaals horen.

05-05-2021 (versie 5.0.0)
App:
• Vernieuwd spellen-design
• Survey mogelijkheid
• Reparatie enkele bugs
Docentenpagina:
• Uitbreiding overzicht LeerlingenVolgSysteem
• Survey mogelijkheid

07-04-2021
Docentenpagina:
Uitbreiding score-overzicht per klas/spel.

26-03-2021 (versie 4.3.2)
App:
Bugs opgelost in Ritme, Toonladders, Akkoorden en Intervallen.

10-03-2021 (versie 4.3.0)
Docentenpagina:
• Bibliotheek ‘Earz-spellen’ aan taal aangepast.
• Theoriemodule: akkoorden uitgebreid met omkeringen.
App:
• Bugs opgelost bij Notenlezen (meerkeuze) en Oefenmodus (naar ander level).
• Theorie: weergave van ‘toonsoorten’ reageert nu op gekozen sleutel van speler.
• Toegevoegd: transponeer-functie (in instellingenscherm).
• Waarschuwing ‘oefenen’ nu vaker/duidelijker.

15-02-2021 (versie 4.2.10*)
App/Docentenpagina:
• Intervallen: nu ook mogelijk te kiezen om het ‘voorvoegsel (b.v. ‘rein’) weg te laten.
LeerlingenVolgSysteem:
• Per level van het spel wordt nu aangegeven welke modules worden gebruikt.
App:
• De leerling kan in de scores klikken op het spel en dan resultaten per level zien.
* niet voor Android

09-02-2021 (versie 4.2.9)
App/Docentenpagina:
• Eindbericht van een spel kan nu worden voorzien van opmaak.
• In het eindbericht kan nu een link worden geplaatst naar een ander spel (in de app).
• Ieder level van een spel heeft nu een (in te stellen) weging voor het cijfer.
• Notenlezen verbeterd: bij vaste voortekens nu ook niet ladder-eigen noten mogelijk.
LeerlingenVolgSysteem:
• Nu mogelijk klassen-gemiddelden per spel (en level) te zien.
• Overzicht per klas van welke spelers ja/nee online zijn.
App:
• Notenlezen: toetsenbord uitgebreid met extra C (do)

02-02-2021
App/Docentenpagina:
• Nieuwe beheer-instelling: mogelijkheid aan instellingen (8) toegevoegd van andere becijfering dan 1-10.
• Docenten kunnen nu in de eigen spellen een ‘weging’ van de resultaten voor het totaalcijfer, per level instellen (standaard=100%).

22-01-2021 (4.2.7)
App/Docentenpagina:
Verbetering in ritme-module.
Docentenpagina:
Nieuwe beheer-instelling: nu mogelijk waardering aan te geven met letters (in plaats van cijfers).

15-01-2021 (4.2.6)
App/Docentenpagina:
Nieuwe beheer-instelling : nu mogelijk dat leerlingen alleen kunnen inloggen met mailadres en (eigen) wachtwoord.
Docentenpagina:
• bij verwijderen van een spel blijf je in betreffende map;
• vanuit een spel kun je nu direct (dmv. een knop) naar bovenliggende map;
• sorteren op cijfer in het LeerlingenVolgSysteem is verbeterd;
• docent kan niet langer uit het LeerlingenVolgSysteem worden verwijderd.
App:
Problemen bij meerkeuze in ritme- en melodie-module opgelost.

08-01-2021 (4.2.4)
App/Docentenpagina:
• Quiz: meerkeuzevragen nu mogelijk met ‘eigen’ plaatjes.
• Ritme en Melodie nu ook instelbaar als meerkeuze-vraag.
• Quiz: mogelijke beantwoordingstijd is verruimd naar 5 minuten.
App:
• Melodie: antwoord-button is beschikbaar zonder eerst een noot te moeten verplaatsen.
• Theorie: intervallen worden nu duidelijker (na elkaar) weergegeven.
• Quiz: als begin/eind-item is ‘vastgezet’ komt dit niet in de keuzemogelijkheden voor de leerling voor.
Docentenpagina:
• Verbeterde navigatie in eigen spellen map.

16-12-2020
App/Docentenpagina:
Nieuwe module: Effecten

08-12-2020 versie 4.2.0
Docentenpagina:
• Nieuwe privacy-instelling leerlingen
App:
• Enkele bugs gerepareerd
Docentenpagina/app:
• Nieuw bij Tonen: mogelijk om meteen al de afbeeldingen te zien
• Nieuw figuur bij Ritme (12/8): 8ste punt, 16e,16e,16e

10-11-2020
App/Docentenpagina:
• Instrumenten: ukelele en oed toegevoegd

03-11-2020 versie 4.1.7
App/Docentenpagina:
• Melodie: ook 16de noten mogelijk en tempo minimaal 20 bpm.
• Notenlezen: ook splitpunt mogelijk voor G/alt of G/tenor-sleutel

21-10-2020
App/Docentenpagina:
• Instrumenten: nieuwe klarinet-voorbeelden.
• Ritme: nu ook 2 of 3 2/4 maten mogelijk.

18-10–2020

Docentenpagina:
Iedere organisatie beschikt nu over een beheerder (met speciale beheersrechten).
Algemeen:
Privacy-verklaring voldoet nu aan de AVG-normen.

02-10-2020 versie 4.1.6 (web: 4.1.5)
App/Docentenpagina:
• Notenlezen: nu ook mogelijk alleen gevraagde noten op het toetsenbord te tonen.
• Intervallen, akkoorden en toonladders: grondtoon niet alleen variabel/vast, maar vrije keuze.
• Quiz: bij ‘op volgorde’-vragen nu ook mogelijk om foute antwoorden toe te voegen.
• Quiz: nu mogelijk om lange (tekst-)antwoorden toe te voegen.

10-09-2020
Docentenpagina:
Inloggen kan vanaf nu alleen met persoonlijk wachtwoord.

24-08-2020 versie 4.1.3
App/Docentenpagina:
• Instrumenten: bassdrum toegevoegd
• Ritme: verbeterde accenten in x/8 maat
• NL: hafabra spellen + examens verbeterd
App:
• ‘oefenen’ waarschuwing toegevoegd
• einde van een spel geeft nu punten + cijfer aan.
Earz Solo:
• Registratiescherm toegevoegd

10-07-2020 versie 4.1.1
App/Docentenpagina:
• Quiz kan nu (bij random vragen volgorde) onbeperkt aantal vragen bevatten
• Open quiz vragen kunnen worden voorzien van ‘weging’

08-06-2020 versie 4.1.0
App/Docentenpagina:
• Intervallen, Akkoorden en Toonladders
– nu ook voorzien van dictee-mogelijkheid
– nu ook ‘tekst + beeld’ als weergavemogelijkheid
• Notenlezen: nu ook mogelijk zichtbaarheid van de noot uit te schakelen.
Docentenpagina:
• LeerlingenVolgSysteem: nu op datum/cijfer sorteren mogelijk (per leerling)
• LeerlingenVolgSysteem: aangegeven wordt als een cijfer voor de leerling niet zichtbaar is in de app
• Preview: nu inclusief startbericht

20-05-2020
Docentenpagina/app:
Ritme-module: noot-figuren toegevoegd in 12/8 maat: kwart/16e/16e en 16e/16e/kwart

15-05-2020 versie 4.0.15 
App:
• Theorievoorbeelden met noten worden nu ook automatisch aangepast:
-doremi
-sleutel naar keuze
• Ritme-module:
-meteen al notenmateriaal in beeld
-automatisch naar volgende tel
Bugrepair:
• rusten in ritme-module
Docentenpagina:
-Notenlezen: nu ook mogelijk in elflijnig systeem.
-Livescore verbeterd (niet alleen meer 1 klas)
-Waarschuwing bij taalkeuze klassen
-Mogelijkheid kleuren aan eigen spellen te geven

07-05-2020 
Zie hier

22-04-2020 versie 4.0.13
Zie hier

16-04-2020
Zie hier

24-03-2020 versie 4.0.11
Zie hier

12-02-2020 versie 4.0.10
Zie hier

24-01-2020 versie 4.0.08
Zie hier

Meer weten over eerdere releases? Mail ons.