5Instrumenten_NL (1)

Meer dan 3 antwoorden mogelijk

Op veler verzoek: nu is het mogelijk meer dan 3 antwoorden in de spellen te hebben; naar keuze nu nu maximaal 5. Als optie in de modules instrumenten, intervallen, stijlen, toonladders en theorie.

Quiz-vragen met ‘oneindig’ veel antwoordmogelijkheden

In de quiz-module kun je nu zelfs ‘oneindig’ veel foutieve antwoorden opnemen (de app maakt er automatisch max. 5 van), zodat betreffende vragen gevarieerder getoond zullen worden.

Notenlezen zonder noten-namen

Bij ‘notenlezen’ kun je er nu voor kiezen dat in de app de namen van de noten niet op het toetsenbordje worden getoond (in het keuze-menu van c,d,e/do,re,mi)

Akkoorden uitgebreid

De akkoorden-module is uitgebreid met ‘none’-akkoorden (voor de ver-gevorderden natuurlijk! 😉 )