Versie 4.1. is er!

Versie 4.1. bevat een nieuwe functie waar door veel docenten om is verzocht: Intervallen, Akkoorden en Toonladders kunnen nu ook als dictee worden gevraagd!
Ook is er bij deze modules nu de mogelijkheid om als ’tekst + plaatje’ weer te geven.
Zie als voorbeeld van bovenstaande nieuwe functies in de app het spel ‘Majeur- en mineur-akkoorden noteren’ in de map Gemixt.

Bij Notenlezen is de mogelijkheid toegevoegd om de zichtbaarheid van de noot uit te schakelen.

Verder hebben we een aantal praktische verbeteringen aan de docentenpagina aangebracht.

scales_dicatation