Hoe kunnen we het volgend schooljaar met ‘schone’ klassen starten?

Aan het begin van een nieuw schooljaar is het vaak wenselijk dat Earz-klassen ‘leeg’ zijn en je dus een frisse start in het LeerlingenVolgSysteem kunt maken. Gelukkig gaat dit automatisch en hoeft de docent/instelling hier dus niets voor te doen!

De procedure is als volgt:
• begin augustus worden de leerlingen automatisch losgekoppeld van de klas van het vorige schooljaar. Het aantal gebruikers voor het schooljaar wordt daarmee automatisch op 0 gezet.
• de standaard-‘vanaf datum’ in het LeerlingenVolgSysteem wordt op 1 augustus van het huidige kalenderjaar gezet, waardoor eerder behaalde resultaten in principe niet worden getoond. (Door het handmatig wijzigen van deze datum zijn zonodig eerder behaalde resultaten alsnog te bekijken!)

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar:
• als instelling = registratie door leerlingen is toegestaan (‘vrij’ inloggen):
leerlingen worden bij de eerste keer inloggen gedwongen een (nieuwe) klas te kiezen.
• als instelling = registratie door leerlingen is niet toegestaan:
handmatig moeten de leerlingen aan de klassen worden toegevoegd.
Let op: maak deze nieuwe klassen niet voordat je de ‘vanaf datum’ in het LeerlingenVolgSysteem op 1 augustus van het huidige kalenderjaar ziet staan! Eventueel kun je alvast voorbereiden door groepen leerlingen te maken in een tekst- of spreadsheet-bestand en deze later van hieruit te kopiëren.