Hoe kunnen we het volgend schooljaar met ‘schone’ klassen starten?

Aan het begin van een nieuw schooljaar is het vaak wenselijk dat Earz-klassen ‘leeg’ zijn en je dus een frisse start in het LeerlingenVolgSysteem kunt maken. Gelukkig gaat dit automatisch* en hoeft de docent/organisatie hier dus niets voor te doen!

*De beheerder kan deze functie op de beheerpagina in- of uitschakelen.

De procedure is als volgt:
• begin augustus worden de leerlingen automatisch losgekoppeld van de klas van het vorige schooljaar. Het aantal gebruikers voor het schooljaar wordt daarmee automatisch op 0 gezet.
• de standaard-‘vanaf datum’ in het LeerlingenVolgSysteem wordt op 1 augustus van het huidige kalenderjaar gezet, waardoor eerder behaalde resultaten in principe niet worden getoond.
Nb. Door het handmatig wijzigen van deze datum -in Uitgebreid zoeken- zijn zonodig eerder behaalde resultaten alsnog te bekijken!

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar:
• als instelling = ‘vrij’ inloggen door leerlingen is toegestaan:
leerlingen worden bij de eerste keer inloggen in het nieuwe jaar gedwongen een (nieuwe) klas te kiezen.
• als instelling = Inloggen met vaste gebruikersnamen per klas:
handmatig moeten de leerlingen aan de klassen worden toegevoegd.
Let op: maak deze nieuwe klassen niet voordat je de ‘vanaf datum’ in Uitgebreid zoeken in het LeerlingenVolgSysteem op 1 augustus van het huidige kalenderjaar ziet staan! Eventueel kun je alvast voorbereiden door groepen leerlingen te maken in een tekst- of spreadsheet-bestand en deze later van hieruit te kopiëren.