Instructie secretarissen hafa-examens

Inschrijven examenkandidaten

Hier kun je een nieuw KNMO examen aanmelden.
Na aanmelding ontvang je (doorgaans binnen 24 uur) een link naar een formulier waarop de namen van de kandidaten kunnen worden ingevuld.
Wanneer dit formulier is verwerkt (ook doorgaans binnen 24 uur) ontvang je hiervan een bevestiging en kunnen de kandidaten aan de slag met Earz.

Inloggen examenkandidaten

Na bevestiging inschrijving kan de kandidaat op de Earz-app inloggen:
• wachtwoord: 35gd
• gebruikersnaam: naam waaronder hij/zij is ingeschreven
(NB. wachtwoord en gebruikersnaam zijn niet hoofdletter-gevoelig)

• In de app staan de oefeningen en proefexamens klaar in mappen per examen (NB. ‘SLAGWERK’ is alleen bestemd voor ‘ongestemd’-slagwerk kandidaten).
• Op het examen ziet de kandidaat in de app automatisch de voor hem/haar bestemde examens.

• Wanneer de vereniging van de kandidaat reeds een Earz-abonnement heeft kan de kandidaat ook via dit verenigings-account (met een ander wachtwoord dus) oefenen.
• Het is belangrijk dat de kandidaat vroegtijdig zelf met Earz aan de slag gaat zodat het examen geen verassingen zal opleveren.

Voor de kandidaten:
Hier bevindt zich een instructie voor gebruik van de Earz app voor de kandidaten.
• En hier een overzicht van welke spellen de kandidaten voor welk examen moet doen.

Op het examen zelf

• de examens zijn vanaf 15 minuten voor de opgegeven aanvangstijd beschikbaar (en tot een uur na de eindtijd).
• de kandidaten dienen om de examens te kunnen zien eerst uit te loggen en daarna opnieuw in te loggen!
• de kandidaten kunnen hun eigen apparaat (telefoon/tablet/laptop) gebruiken.
• het wachtwoord wat ze nu moeten(!) gebruiken is: 35gd
• gebruikersnaam: naam waaronder hij/zij is ingeschreven.

Na inloggen:
• de kandidaten zien in de app nu ook de voor hen bestemde examens (boven in het scherm) staan. Deze hebben een duidelijke naam, voorzien van datum, plaats en diploma.
• ze moeten een theorie- en een gehoor-examen doen. De volgorde mogen ze zelf bepalen.
• afkijken is niet mogelijk/zinloos: iedere kandidaat heeft op hetzelfde moment (meestal) een andere vraag.
• NB. de kandidaat kan elk examen slechts 1 keer doen.

Na afloop krijgen de kandidaten niet automatisch de resultaten te zien. Deze staan wel op de docentenpagina.

Examenresultaten

Klik in de docentenpagina op Leerlingen

ZoekExamenHafa

(1) Klik op Uitgebreid zoeken.
(2) Selecteer hier het betreffende examen.
De examens bevinden zich in een mapje met met als naam: datum (jaar-maand-dag)/plaats. B.v. ‘230819 examens Utrecht’.
(3) Klik op Zoeken
• het kan even duren voordat de gevraagde gegevens verschijnen. Vul om dit te versnellen, bij de begin- en einddatum ook de datum van het examen in.
• er verschijnen pas resultaten als een kandidaat minimaal één vraag heeft beantwoord.

Overzicht score betreffende examen:

Hafabra_LVS

• Klik eventueel op de naam van de kandidaat om resultaten per onderdeel te zien.

Hafabra_Export (1)

(1) Klik eventueel voor exporteren naar CSV-bestand (Excel).
(2) Klik eventueel voor afdrukken van de lijst.

Kandidaten hebben na afloop van hun examens geen cijfer gezien! Dit kun je ze mededelen op basis van bovenstaande resultaten.

Eventuele problemen/oplossingen

Algemeen:
Het is belangrijk dat de meest recente versie van de app is geïnstalleerd!
(Check hier welke versie dit momenteel is.)

De kandidaat ziet niet de examens in de app:
• Nogmaals uitloggen en weer opnieuw inloggen. Eventueel de app helemaal ‘de-activeren’ en weer opnieuw opstarten.
• Log in met het juiste wachtwoord en naam!
• Check (rechtsboven) of de app niet op ‘oefenen’ staat. Dit moet evt. uitgeschakeld worden!
• Is er nu nog niets te zien, controleer dan op de docentenpagina of bij betreffende examen (Toetsen) de leerling wel (juist) staat vermeld.
Maak eventueel een nieuwe naam aan of verander deze*). Je kunt dit als volgt doen :
– klik op Toetsen op de naam van het betreffende examen.
– klik rechtsboven op het pen-symbooltje, voer bij Toegestane gebruikersnamen de naam in of verander deze, en klik op Opslaan.
*) Je kunt dit gewoon doen, terwijl andere kandidaten bezig zijn met betreffende examen!

De app geeft geen geluid:
Meestal moet het knopje (aan de buitenkant van het apparaat) omgezet worden, zodat ook het belgeluid aan staat. Experimenteer evt. met diverse volumestanden.
(NB. Door in de Earz app rechtsboven op de naam te klikken, kom je bij de voorkeuren. Door daar op het luidsprekertje te klikken kun je checken of het geluid werkt.)
Android: gebruik eventueel in plaats van de Earz app, Earz via de browser.

De kandidaat kan niet inloggen:
Klik op de docentenpagina op Klassen. Zoek daar betreffende vereniging en kijk of betreffende leerling daar vermeld staat in het vak ‘toegestane gebruikersnamen’. Zo niet, voeg de naam toe en klik op Opslaan.
Nu kan met deze naam op de app worden ingelogd.