Leerlingen kunnen niet van klas wisselen

In principe kunnen leerlingen altijd van klas wisselen.
Dit kan echter niet meer als bij de instellingen van een klas de taal anders dan op ‘Zelf te bepalen door de leerling’ wordt gezet!
Deze instelling dient er (bv. in tweetalig-onderwijs) voor om leerlingen ‘gedwongen’ in een bepaalde taal te laten spelen.