Versie 5.0.6

Versie 5.0.6 bevat weer een aantal fijne verbeteringen en uitbreidingen voor docenten:

• Leerlingen in meerdere klassen.
Op verzoek van meerdere docenten hebben we het nu mogelijk gemaakt dat leerlingen in verschillende klassen worden geplaatst. In de app kunnen zij dan voor één van deze klassen kiezen.

• Metronoom en Keyboard onzichtbaar.
De metronoom en het keyboard in de app kunnen nu onzichtbaar worden gemaakt. Dit kan per klas (door de docenten) of per school (door de beheerder).

• Vaker luisteren onbestraft.
Als docent kun je nu per (eigen) spel uitschakelen dat vaker luisteren wordt bestraft. De score is dan dus altijd even hoog, onafhankelijk van hoe vaak er door de leerling is geluisterd.

• Puntentelling verbeterd.
Vanaf nu worden in principe goede antwoorden op ieder level met 10 punten beloond. (Dit was tot voorheen 10 punten x level). Als docent kun je dit naar wens aanpassen.
Zie hier voor meer informatie over deze aanpassing.