Verdien geld met het maken van Earz spellen en cursussen!

Als docent heb je gespecialiseerde kennis en vind je het wellicht leuk om hierover een Earz spel of cursus te maken.
Voorbeelden:
• Quizspel: een spel met als onderwerp hiphop.
• Cursus: een cursus akkoorden voor gitaristen (gehoor, theorie, grepen).
Earz wil je daarvoor belonen: je ontvangt (minimaal) € 125,- per spel of cursus!

Dit zijn de voorwaarden:

Inhoud van een quizspel:
• een spel bestaat uit minimaal 25 quiz-vragen.
• het ‘type’ vraag wordt gevarieerd, zodat een voor de speler boeiend spel ontstaat. (NB. ‘open’ vragen zijn niet toegestaan.)

Inhoud van een cursus:
• een cursus bestaat uit verschillende spellen met een speciaal doel/voor een speciale doelgroep.
• de cursus omvat meerdere spellen en modules.

Voorwaarden bij gebruik van de quizmodule (in zowel quizspel als cursus):
• de antwoorden mogen (behalve ja/nee) niet ‘taal-afhankelijk’ zijn. Internationale termen (zoals bv. ‘allegro’) mogen wel. Uitzondering hierop is als een spel alleen gebruikt gaat worden in een bepaald taalgebied.
• er mag geen (beeld- of geluids-)materiaal gebruikt zijn dat beschermd is met copyrights. Zie ook *) onderaan.

Gebruik van het spel/de cursus:
• Earz wordt eigenaar van het spel/de cursus.
• het spel/de cursus mag voor onbepaalde tijd in de standaard Earz spellen bibliotheek worden opgenomen.
• het spel/de cursus en eventueel bijbehorend materiaal mag door ons of anderen worden bewerkt.
• je mag (maar hoeft niet) je naam aan het spel/de cursus verbinden.
• je mag het spel/de cursus ook zelf blijven gebruiken en aanpassen.

Procedure:
• je doet eerst per mail een voorstel voor een onderwerp (en eventueel andere ideeën)
• we komen na overleg van te voren (per mail) overeen wat onderwerp, lengte en betaling zullen zijn.
• Earz bepaalt uiteindelijk of een spel of cursus wordt geaccepteerd/gebruikt. Wellicht zijn er wat aanpassingen nodig (in overleg).

Verdere voorwaarden:
• je hebt zelf een Earz abonnement of werkt bij een school met een Earz abonnement.
• je kunt een factuur sturen. Deze zal binnen een week na ontvangst worden betaald. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele afdracht belastingen.

*) aanvulling copyrights:
Van beeld- en geluidsmateriaal dat in de andere Earz modules (zoals Stijlen,  Instrumenten en Effecten) wordt gebruikt, hebben wij het recht om binnen Earz te gebruiken en kan daarom ook in de quizvragen worden ingezet. Gebruik eventueel eerst ‘dummy’ voorbeelden die wij vervolgens kunnen vervangen door ons ‘eigen’ Earz-materiaal.