Mappen en cursussen

Mappen
Kies in het menu van de docentenpagina Onze spellen en klik op Nieuwe map.

Teachers_Folders_NL

(1) Naam van de map
(2) Beschrijving/informatie over de map voor jezelf/collega’s. Dit is niet (voor leerlingen) in de app te zien.
(3) Kies eventueel een map waarvan deze map onderdeel moet uitmaken.
(4) Kies of de map wel/niet zichtbaar is voor leerlingen in de app.
(5) Voeg eventueel een in de app zichtbaar plaatje (png of jpg) toe.

Cursussen
Kies in het menu van de docentenpagina Onze spellen en klik op Nieuwe cursus.

Teachers_Courses_NL

(1) Naam van de cursus.
(2) Beschrijving van de cursus; deze is (onder de titel) in de app te zien.
(3) Kies klas(sen) waarbij deze cursus zichtbaar is in de app.
(4) Voeg spellen toe en bepaal (door te verslepen) de volgorde.