Inloggen als docent op de app

Als docent kun je op dezelfde wijze (met hetzelfde wachtwoord) inloggen als de leerlingen.

Daarnaast kun je met je persoonlijke e-mail adres en persoonlijke docenten-wachtwoord inloggen. Kies daarvoor bij het inloggen voor Inloggen met e-mail adres en vul daar de gevraagde gegevens in. *)
Het verschil met inloggen ‘als leerling’ is:
• scores zijn zichtbaar in (het LeerlingenVolgSysteem en) de app, maar niet voor andere spelers;
• dit account wordt niet meegeteld voor het max. aantal leerlingen dat kan inloggen.
• je logt dus in met je e-mailadres en je docenten-wachtwoord (dus niet het algemene wachtwoord van de school!).

*) Let op: als leerlingen alleen met ‘vaste’ gebruikersnamen kunnen inloggen, moet wel ook eerst je naam (zoals aangegeven op de docentenpagina) bij een klas worden ingevoerd!