Waarom zie ik mijn leerling(en) niet in het LeerlingenVolgSysteem?

Leerlingen verschijnen pas in het LeerlingenVolgSysteem als ze minimaal 1 vraag hebben beantwoord.
Dit geldt ook als je ze hebt ingevoerd in een (andere) klas.