Inzicht in prestaties van de leerling per onderwerp

Aangezien Earz vragen ‘random’ genereert worden door de spelers/leerlingen gegeven antwoorden niet per antwoord opgeslagen. (Dit geldt natuurlijk niet voor open quiz-vragen.)
Om toch inzicht te krijgen in wat de leerling per ‘onderwerp’ presteert is het handig om bij het maken van eigen spellen als volgt te werk te gaan:
• verdeel de ‘onderwerpen’ zoveel mogelijk over verschillende levels;
• zet in het Level-startbericht om welk onderwerp (b.v. ‘Akkoorden’) het gaat.

De leerling ziet dan bij het spelen bij aanvang van ieder level om welk onderwerp het hier gaat, maar bovendien kun je als docent dan in het LeerlingenVolgSysteem goed zien hoe de leerling op ieder onderwerp scoort:

LevelTopicLVS_NL