Hoe wordt de Earz score bepaald?

In principe behaal je bij ieder juist antwoord 10 punten (zie 3).
Het cijfer wordt bepaald door de behaalde score ten opzichte van de maximaal te behalen score (zie 4).

Daarnaast beïnvloeden onderstaande factoren de score:
hoe vaak je klikt op ‘nog eens horen’ (1)
hoe lang je er over doet om te antwoorden (2)
weging per level (3)
aanpassing van het totaalcijfer (4)
weging bij open vragen 3)

(1) Klikken op ‘nog eens antwoorden’ kan maximaal 5x. *)
-De eerste 2x geeft geen aftrek.
-De 3e, 4e en 5e keer geven iedere keer 20% aftrek. Als je het na 5x klikken goed hebt scoor je 40%.
-Bij modules Ritme en Melodie: je kunt max. 10x klikken, eerste 4x geen aftrek, daarna steeds 10% er af (waardoor ook 40% overblijft bij goed antwoord).
*) de docent kan per spel uitschakelen dat vaker luisteren wordt bestraft.

(2) Er zijn spellen (zoals Notenlezen, Theorie en Quiz) waarbij de beantwoording afhankelijk kan zijn van de tijd.
In dat geval behaal je in de eerste 20% van de totale tijd de maximale score bij een juist antwoord en loopt het dan (lineair) af tot een score van 0 op het moment dat de tijd om is.

(3) Per level kan de docent bij eigen spellen een weging (standaard =100%) instellen, waardoor het aantal te behalen punten wordt beïnvloed. 100%=10 punten, 200%= 20 punten etc.

(4) Standaard is 55% score: cijfer 5,5 (bij becijfering 1-10). Dit kan door de docent per (eigen) spel worden aangepast.

(5) Open vragen worden door de docent beoordeeld met 0-10 punten per vraag. Vooraf kan per vraag een maximum  worden ingesteld.