Hoe starten we als school/organisatie met Earz?

Als je als organisatie/docent begint met Earz te werken, is het belangrijk te realiseren dat Earz bestaat uit:
• voor leerlingen: de app
• voor docenten: de docentenpagina (met o.a. LeerlingenVolgSysteem)

Zie hier voor een overzicht hoe Earz globaal werkt en klik op de links om uit te vinden hoe de diverse onderdelen werken.