App scorebord herzien

Het scorebord in de Earz app is gedeeltelijk herzien:
• Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen de punten van het huidige schooljaar en het totaal aantal behaalde punten.
• Schooljaar= alleen punten van het huidige schooljaar, exclusief eerder behaalde punten door het herhalen van spellen.
• Totaal= punten van alle schooljaren, inclusief eerder behaalde punten door het herhalen van spellen.
• De rubrieken Mijn scores, Mijn klas, Klassen en Mijn school: alleen punten van het huidige schooljaar, zonder eerder behaalde punten door het herhalen van spellen.
• De rubrieken Mijn klas, Klassen en Mijn school: alleen punten van het huidige schooljaar, zonder eerder behaalde punten door het herhalen van spellen.