Kunnen wij ons abonnement omzetten naar meer gebruikers?

Een bestaand abonnement kan worden ge-upgrade naar een groter abonnement (met meer gebruikers).

Als je dat wilt, stuur ons dan even een email met daarin vermeld naar welk abonnement je wilt upgraden. We mailen dan een offerte met de volgende uitgangspunten:
• er wordt een nieuw -groter- abonnement afgesloten (geldend vanaf deze nieuwe datum).
• alles (dus spellen, resultaten van leerlingen etc.) van het oude abonnement blijft gewoon zoals het al was.
• de prijs van het nieuwe abonnement is de normale prijs minus de waarde van de periode dat het oude abonnement nog zou gelden.
• aanbiedingen zijn in principe niet van toepassing (zie ook artikel 5 van onze gebruiksvoorwaarden)