Kunnen wij ons abonnement omzetten naar meer gebruikers?

Een bestaand abonnement kan worden ge-upgrade naar een groter abonnement (met meer gebruikers*).

Als je dat wilt, stuur ons dan even een email met daarin vermeld naar welk abonnement je wilt upgraden. We mailen dan een offerte met de volgende uitgangspunten:
• er wordt een nieuw -groter- abonnement afgesloten (geldend vanaf deze nieuwe datum).
• alles (dus spellen, resultaten van leerlingen etc.) van het oude abonnement blijft gewoon zoals het al was.
• de prijs van het nieuwe abonnement is de normale prijs minus de waarde van de periode dat het oude abonnement nog zou gelden.
• aanbiedingen zijn in principe niet van toepassing (zie ook artikel 5 van onze gebruiksvoorwaarden)

*) Het aantal gebruikers/maximaal aantal gebruikers van dit schooljaar vind je op de homepage van de docentenpagina.