Tour: Volledige inhoud Earz

Earz bestaat uit 'modules'. De inhoud hiervan is naar wens te gebruiken en te combineren binnen een door de docent te maken spel. De app 'speelt' vervolgens in willekeurige volgorde uit het geselecteerde materiaal.
(N.B. het is voor docenten niet beslist noodzakelijk om eigen spellen te maken. In de app zijn sowieso tientallen spellen aanwezig.)

De modules zijn:

 • tonen (op het gehoor herkennen van muzikale basisprincipes hoog/laag, lang/kort en hard/zacht)
 • instrumenten (op het gehoor herkennen)
 • notenlezen (noot op notenbalk herkennen)
 • ritme (ritmisch dictee)
 • intervallen (op het gehoor herkennen)
 • akkoorden (op het gehoor herkennen)
 • toonladders (op het gehoor herkennen)
 • theorie (vraag beantwoorden)

Hieronder wordt per module aangegeven wat de te selecteren inhoud er van is en wat door de docent kan worden ingesteld:

Tonen

Spel:

De leerling hoort een reeks 'tonen' en ziet daarna 3 (verschillende gekleurde) reeksen waaruit hij de juiste moet kiezen door er op te klikken.

Door de docent in te stellen:

 • weergave: grafisch of notenschrift
 • aantal elementen: minimaal 2, maximaal 6

Door de docent te selecteren inhoud:

 • zacht en hard
 • kort en lang
 • laag en hoog

Instrumenten

Spel:

De leerling hoort een door een instrument (of groep) gespeeld fragment en ziet daarna (2 of) 3 namen van instrumenten waaruit hij de juiste moet kiezen door er op te klikken.

Door de docent in te stellen:

 • weergave: afbeelding, tekst of afbeelding+tekst

Door de docent te selecteren inhoud:

snaarinstrumenten:

 • akoestische gitaar, basgitaar, contrabas, elektrische gitaar, harp, luit, mandoline

houtblaasinstrumenten:

 • basklarinet, blokfluit, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, piccolo, saxofoon

koperblaasinstrumenten:

 • bugel, hoorn, trombone, trompet, tuba

strijkinstrumenten:

 • altviool,cello, contrabas, viool

toetsinstrumenten:

 • accordeon, elektrische piano, elektronisch orgel, kerkorgel, keyboard, klavecimbel, piano

slagwerk:

 • bekken(s), bongo's, buisklokken, castagnetten, celesta, claves, conga's, cowbell, darboeka, djembé, drumstel, gong, grote trom, güiro, kabassa, klokkenspel, maracas, pauken, snaredrum, tamboerijn, tom-toms, triangel, vibrafoon, woodblock, xylofoon

wereldmuziekinstrumenten:

 • banjo, koto, mondharmonica, panfluit, saz, sitar

zang:

 • gemengd koor, mannenkoor, mannenstem, vrouwenkoor, vrouwenstem

ensembles:

 • houtblazers, koperblazers, strijkers

Notenlezen

Spel:

De leerling ziet een noot van links naar rechts op een notenbalk bewegen en moet op tijd op de juiste 'letter' klikken.

Door de docent in te stellen:

 • notatie: 'c,d,e' of 'do,re,mi'
 • snelheid noot: zeer langzaam, langzaam, gemiddeld of snel
 • instrument
 • sleutel: G-, F-, alt-, of tenor-sleutel
 • voortekens: minimaal 0, maximaal 7 kruizen en/of mollen
 • wijze van voortekens: vast of 'toevallig'

Door de docent te selecteren inhoud:

 • Alle noten van C1 t.m. C7 

Ritme

Spel:

De leerling hoort een ritmisch fragment. Door het op de juiste plek slepen van ritme-elementen moet het juiste notenbeeld worden bereikt.

Door de docent in te stellen:

 • tempo: langzaam, gemiddeld of snel
 • aantal tellen: minimaal 2, maximaal 8 (NB. op de laatste tel komt altijd een noot van één tel)
 • maatsoort: 4/4, 12/8 of beide

Door de docent te selecteren inhoud: ritme-elementen 4/4 maat:

rime-elementen 12/8 maat:

Intervallen

Spel:

De leerling hoort een interval en moet uit (2 of) 3 mogelijke antwoorden de juiste kiezen

Door de docent in te stellen:

 • wijze van afspelen: na elkaar of tegelijk
 • wijze van afspelen als na elkaar: start met onderste-, bovenste- of willekeurige toon
 • notatie: notenbeeld of tekst

Door de docent te selecteren inhoud:

 • reine prime
 • kleine secunde
 • grote secunde
 • kleine terts
 • grote terts
 • reine kwart
 • overmatige kwart
 • reine kwint
 • kleine sext
 • grote sext
 • kleine septime
 • grote septime
 • rein octaaf
 • overmatig octaaf
 • grote none
 • kleine decime
 • grote decime
 • reine undecime
 • overmatige undecime

Akkoorden

Spel:

De leerling hoort een akkoord en moet uit (2 of) 3 mogelijke antwoorden de juiste kiezen

Door de docent in te stellen:

 • wijze van afspelen: gebroken of tegelijk
 • notatie: notenbeeld, tekst of akkoordsymbool

Door de docent te selecteren inhoud:

 • grote drieklank (majeur)
 • kleine drieklank (mineur)
 • overmatige drieklank
 • verminderde drieklank
 • hard verminderde drieklank
 • sus twee akkoord
 • sus vier
 • groot septiem
 • klein septiem
 • klein-groot septiem
 • verminderd septiem
 • hard verminderd septiem
 • half verminderd septiem
 • majeur zes
 • mineur zes

Toonladders

Spel:

De leerling hoort een toonladder en moet uit (2 of) 3 mogelijke antwoorden de juiste kiezen

Door de docent in te stellen:

 • wijze van afspelen: omhoog, omlaag of willekeurig
 • notatie: notenbeeld of tekst

Door de docent te selecteren inhoud:

 • majeur
 • (oorspronkelijk) mineur
 • harmonisch mineur
 • melodisch mineur
 • chromatisch
 • heletoons
 • pentatonisch majeur
 • pentatonisch mineur
 • blues
 • zigeuner majeur
 • zigeuner mineur
 • dorisch
 • frygisch
 • lydisch
 • mixolydisch
 • locrisch

Theorie

Spel:

De leerling moet een vraag beantwoorden door uit (2 of) 3 mogelijke antwoorden de juiste te kiezen

Door de docent in te stellen:

 • tijd om te beantwoorden (snelheid): zeer langzaam, langzaam, gemiddeld of snel

Door de docent te selecteren inhoud:

Nootnamen; hoe heet deze noot:

Rustnamen; hoe heet deze rust:

Nootwaarden; hoe lang duurt deze noot:

Rustwaarden; hoe lang duurt deze rust:

Maat; hoeveel tellen zitten er in de maat. Of: welke noot duurt 1 tel:

Dynamiek; waar staat deze afkorting voor:

Dynamiek; wat betekent:

 • crescendo, decrescendo, diminuendo, forte, fortissimo, fortissisimo, mezzo forte, mezzo piano, morendo, pianissimo, pianissisimo, piano, rfz, rinf, sfz, smorzando

Tempoaanduidingen; wat betekent:

 • adagio, allegretto, allegro, allegro moderato, andante, andantino, fast, grave, largetto, largo, lento, medium, moderato, presto, slow, vivace

Tempoveranderingen; wat betekent:

 • a tempo, acc., accellerando, ad lib., ad libitum, animando, calando, con moto, l'istesso tempo, meno mosso, piu mosso, rall., rallentando, rit., ritardando, ritenuto, rubato, string., stringendo, tempo primo

Toonsoorten; welke toonsoort zie je hier:

 • 0 t.m. 7 kruizen majeur
 • 0 t.m. 7 mollen majeur
 • 0 t.m. 7 kruizen mineur
 • 0 t.m. 7 mollen mineur

Articulatie/aanwijzingen; wat betekent:

 • du-wah, legato, fortepiano, fp, ghost-note, legatissimo, legato, leggierissimo, leggiero, marcato, non legato, portato, scoop, sf, sforzato, spiccato, staccatissimo, staccato

Karakteraanduidingen; wat betekent:

 • affabile, affettuoso, agile, agitato, animato, appasionato, cantabile, deciso, dolce, energico, espressivo, feroce, grandioso, grazioso, lacrimoso, lamentoso, lirico, maestoso, pastorale, rapido, sostenuteo, scherzando, tenuto, tranquillo, vigoroso

Woorden en afkortingen; wat betekent:

 • 8va, 8va bassa, a due, a2, accel., accelerando, allargando, con sord., con sordino, div., divisi, fermate, gliss., glissando, ottava, ottava bassa, pizz., pizzicato, s. sord., senza sordino, sim., simile, sub., subito, v.s., volte subito

Italiaanse termen; wat betekent:

 • alla breve, arco, assai, attacca, coda, col legno, consenza, da capo, dal segno, fine, meno, mezzo, molto, mosso, moto, non, non troppo, piu, poco, poco a poco, secco segno, sempre, solo, sul tasto, tacet, tranquillo, tremolo, troppo, tutti

Engelse termen; wat betekent:

 • afterbeat, beat, beats per minute, blue note, bpm, break, bridge, chord, chorus, cover, downbeat, fade in, fade out, fast, fill, interlude, intro, leadzanger, medium, mute, optional, outro, powerchord, riff, sample, slow, slow off, song, swing, verse

Terminologie; wat betekent: 

 • a capella, basso continuo, consonant, dissonant, intermezzo, ostinato, unisono

Antimetrische figuren; wat zie je hier:

Versieringen/articulatie/aanwijzingen; wat zie je hier:

Tekens; wat is dit of wat betekent het:

Maataccenten; deze maatsoort is:
(2-/3-delig, enkelvoudig/samengesteld, regelmatig/onregematig)

Akkoorden; welk akkoord zie je hier:
• weergegeven als notenbeeld
• inhoud: zie module 'akkoorden'
• toonsoorten: alle t.m. 5 kruizen en mollen

Akkoorden; uit welke noten bestaat dit akkoord:
• weergegeven als symbolen
• weergegeven als tekst
• inhoud: zie module 'akkoorden'
• toonsoorten: alle t.m. 5 kruizen en mollen

Intervallen; welk interval zie je hier:
• inhoud: zie module 'intervallen'
• toonsoorten: alle t.m. 5 kruizen en mollen

Toonladders; welke toonladder zie je hier:
• inhoud: zie module 'toonladders'
• toonsoorten: alle t.m. 5 kruizen en mollen