Nieuws

Het laatste nieuws

Opnieuw uitbreiding theorie

March 30, 2018

Alweer hebben we de Earz theorie-module geüpdatet: op verzoek van veel docenten is er nu ook het herkennen van akkoorden, intervallen en toonladders in opgenomen. Zonder de app te hoeven updaten, kunnen docenten op de docentenpagina het materiaal al gebruiken en inzetten in de spellen.

Akkoorden; welk akkoord zie je hier?
- weergegeven als notenbeeld
- inhoud: zelfde als module 'akkoorden' 

- toonsoorten: alle t.m. 5 kruizen en mollen

Akkoorden; uit welke noten bestaat dit akkoord?

- weergegeven als symbolen of tekst
- inhoud: zelfde als module 'akkoorden' 

- toonsoorten: alle t.m. 5 kruizen en mollen

Intervallen; welk interval zie je hier?
- inhoud: zelfde als module 'intervallen' 

- toonsoorten: alle t.m. 5 kruizen en mollen

Toonladders; welke toonladder zie je hier? 
- inhoud: zelfde als module 'toonladders' 

- toonsoorten: alle t.m. 5 kruizen en mollen

Meer nieuws

Update versie 3.1.3

Nieuwe module: stijlen!